Một ngày học ở Nguyễn Trãi, mãi mãi là anh em.
Thứ hai, 30/3/2020, 0:0
Lượt đọc: 321

BIỂU MẪU LÝ LỊCH

Một số biểu mẫu khai lý lịch thường dùng.

Tải file mẫu ở phần đính kèm.

Lưu ý mẫu lý lịch 2C có 2 loại nhé. 

Đảng viên khai theo mẫu 2C /TCTW

Tác giả: THPT Nguyễn Trãi

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164