Một ngày học ở Nguyễn Trãi, mãi mãi là anh em.
Thứ hai, 10/2/2020, 0:0
Lượt đọc: 221

Đăng ký tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu nhà trường với giáo viên, học sinh và phụ huynh

NỘI DUNG Đăng ký tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu nhà trường với giáo viên, học sinh và phụ huynh theo Quyết định số 935-QĐ/TU ngày 28/4/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy năm 2020.

Tác giả: THPT Nguyễn Trãi

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164