Một ngày học ở Nguyễn Trãi, mãi mãi là anh em.
Thứ hai, 20/9/2021, 16:5
Lượt đọc: 10

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05

KẾ HOẠCH: Thực hiện Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

Tác giả: Quản trị viên
Nguồn tin: HT

Tin cùng chuyên mục

88