Một ngày học ở Nguyễn Trãi, mãi mãi là anh em.
Thứ ba, 7/6/2022, 15:29
Lượt đọc: 23

KẾ HOẠCH: Tổ chức thực hiện Kết luận số 01

KẾ HOẠCH: Tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

Tác giả: Quản trị viên
Nguồn tin: HT

Tin cùng chuyên mục

163