Một ngày học ở Nguyễn Trãi, mãi mãi là anh em.
Thứ sáu, 21/2/2020, 0:0
Lượt đọc: 7280

Mẫu BẢN ĐĂNG KÝ và CAM KẾT RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU (năm 2020)

Sau khi được học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, mỗi giáo viên, nhân viên, đảng viên thực hiện Đăng ký cam kêt rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhấn vào đây để tải về Mẫu dành cho giáo viên (mẫu số 2)

Nhấn vào đây để tải về  Mẫu dành cho đảng viên (mẫu số 1)

 

Khi thực hiện bản đăng ký: đề nghị tự liên hệ bản thân, nội dung đăng ký mang tính cá nhân.

 

Thầy Cô thực hiện bản đăng ký và nộp về cho phòng hành chánh trước ngày 28/2/2020.

Vui lòng ký nộp vào danh sách khi nộp bản đăng ký.

(đảng viên cũng nộp cho phòng hành chánh)

Người nhận là Cô Thuận.

 

 

 

 

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164