Hiệu trưởng

Lê Công Triệu
Lê Công Triệu

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Ths QLGD

Email liên lạc: thptnguyentrai@hcm.edu.vn

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Thanh Tùng
Nguyễn Thanh Tùng

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Cử nhân Vật Lý

Email liên lạc: nguyen.tung914@gmail.com

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN TRÃI
364, Nguyễn Tất Thành. Phường 18, Quận 4.
Điện thoại: (08)2211.6336.