Một ngày học ở Nguyễn Trãi, mãi mãi là anh em.
Thứ năm, 28/5/2020, 0:0
Lượt đọc: 307

Tập 4: Tiếp nối truyền thống – hoạt động của tổ chức Công đoàn thành phố trong giai đoạn hiện nay và định hướng trong thời gian tới.

Căn cứ công văn số 076/CĐGD của Công đoàn ngành giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh ngày 11/5/2020 về việc triển khai Bộ phim tư liệu “Ký ức mãi không quên” gồm 04 tập phim ngắn (Tập 1: Ký ức mãi không quên – những khó khăn của tổ chức Công đoàn những ngày đầu tiếp quản thành phố; Tập 2: Sức trẻ ngày ấy – khí thế trong lao động, sản xuất, xây dựng thành phố những ngày đầu giải phóng; Tập 3: Cùng đất nước – đổi mới và hội nhập – những đổi mới của tổ chức Công đoàn thành phố trong giai đoạn đổi mới – hội nhập; Tập 4: Tiếp nối truyền thống – hoạt động của tổ chức Công đoàn thành phố trong giai đoạn hiện nay và định hướng trong thời gian tới).

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164