Một ngày học ở Nguyễn Trãi, mãi mãi là anh em.
Thứ hai, 14/9/2015, 0:0
Lượt đọc: 6006

THÔNG BÁO MỜI THẦU CĂN-TIN

Thông báo Về việc tổ chức đấu thầu dịch vụ Căn tin, tại trường THPT Nguyễn Trãi năm học 2015-2016

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

NGUYỄN TRÃI

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Quận 4, ngày 14 tháng 09 năm 2015

 

 Thông báo

Về việc tổ chức đấu thầu dịch vụ Căn tin,   

tại trường THPT Nguyễn Trãi năm học 2015-2016

__________________

Trường THPT Nguyễn Trãi thông báo đến các đơn vị, cá nhân bên ngoài trường có nhu cầu đấu giá dịch vụ Căn tin phục vụ ăn uống,  xin liên hệ tại CĐCS trường để đăng ký thủ tục tham dự đấu thầu.

1. Nội dung đấu thầu: Khai thác dịch vụ Căn tin,   - Trường THPT Nguyễn Trãi.

          Địa chỉ: 364, đường Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4..

2. Thời gian đăng ký: Từ  ngày  thông  báo  đến  8g00 ngày  19/09/2015.

3. Thời gian, địa điểm công bố trúng thầu: 8g30 ngày 19/9/2015, tại phòng họp Trường THPT Nguyễn Trãi.

4. Quy định đấu thầu:

    Người tham dự đấu thầu phải hoàn tất các thủ tục sau:

- Nộp đầy đủ hồ sơ (theo quy định tại Mục 6- Hồ sơ tham dự đấu thầu).

- Lệ phí tham dự đấu giá (không hoàn lại): 1.000.000đ (một triệu đồng chẵn), nộp khi nhận hồ sơ đấu thầu.

5. Thời gian nộp hồ sơ và đóng lệ phí tham dự đấu thầu:

từ ngày 14/9/2015 đến 08 giờ 00 phút  ngày 19/9/2015.

Hồ sơ dự thầu, nhận tại phòng hành chánh, liên hệ Cô Cúc.

Nộp hồ sơ tại phòng hành chánh: liên hệ cô Cúc.

6.  Hồ sơ tham dự đấu thầu:  

- Đơn xin tham dự đấu thầu (theo mẫu);

- Phương án khai thác dịch vụ. (tự trình bày bằng văn bản)

- Phiếu tham gia đấu thầu. (Theo mẫu)

- Giấy xác nhận kinh nghiệm khai thác dịch vụ (nơi đã hoặc đang khai thác dịch vụ)

- 01 bản sao công chứng giấy CMND.

- 01 bản sao công chứng sổ hộ khẩu.

- Giấy phép đăng ký kinh doanh (có thể bổ sung sau khi trúng thầu)

- Phí bảo đảm dự thầu: (nộp kèm hồ sơ dự thầu)

30.000.000đ (Ba mươi triệu đồng chẵn): Tiền ký quỹ dự thầu, nộp phòng thủ quỹ;

Số tiền này sẽ hoàn lại cho nhà thầu nếu không trúng thầu.

7. Ký hợp đồng:

      - Khi đã trúng thầu, nhà thầu không được chuyển nhượng hợp đồng đã thuê cho người khác thuê lại với bất kỳ lý do gì.

        - Sau khi hết hợp đồng sẽ tiến hành thanh lý hợp đồng và tổ chức đấu thầu lại.

 

 8. Mức giá khởi điểm:

   Căn cứ vào số lượng học sinh năm học 2015 - 2016 (khoảng 1830 học sinh cả 3 khối lớp) và điều kiện cơ sở vật chất của đơn vị. Hội đồng đấu thầu thống nhất đưa ra mức giá khởi điểm như  sau:

  + Căn tin:      480.000.000đ/năm.

       9. Qui định chung:  

* Đối với căn tin:

+ Bên nhận thầu tự sửa chữa cơ sở vật chất và trang bị các dụng cụ, để phục vụ cho học sinh.

+ Các loại thức ăn, nước uống được bán và giá thức ăn, nước uống tại Căn tin: Được thể hiện qua hợp đồng, có bảng niêm yết giá phù hợp và được sự thống nhất của bên A (theo từng năm).

 + Nguồn nguyên liệu, thức ăn, nước uống phải qua kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm (Giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm).

+ Thời gian kí hợp đồng: 03 năm dự kiến bắt đầu từ ngày 21/09/2015 đến 20/9/2018.  Nội dung chi tiết sẽ thể hiện trong các điều khoản của hợp đồng giữa bên đơn vị hoặc cá nhân trúng đấu thầu với Nhà trường. (mức giá sẽ tăng, giảm từng năm theo tỉ lệ học sinh và tình ).

+ Khi đã ký hợp đồng thì tất cả những người tham gia hoạt động căn tin phải có giấy chứng nhận khám sức khỏe cấp Quận, Thành phố trở lên công nhận.

+  Phương án khai thác dịch vụ căn tin (nộp kèm theo hồ sơ đấu thầu).

      10. Hiện trạng mặt bằng căn tin, thời gian biểu của học sinh:

- Mặt bằng căn tin: bố trí trong khu vực phía sân sau, bao gồm khu chuẩn bị phục vụ, khu phục vụ.

- Thời gian học: Buổi sáng từ 7g00 phút đến 11g 20 phút; buổi chiều từ 13g45 đến 17g 10 phút.

Buổi sáng ra chơi 2 lần: lúc 8g30 (20 phút) và 10g20 (10 phút).

- Các ngày nghỉ lễ trong năm học theo văn bản hướng dẫn của Sở giáo dục và đào tạo.

- Các ngày tổ chức sự kiện của trường (ngày thi, ngày sinh hoạt chung) theo kế hoạch của Ban giám hiệu.

11. Thời gian nộp tiền sau khi ký hợp đồng:

+ Nộp 100.000.000 đồng ký quỹ nhận thầu sau khi được công nhận trúng thầu (sau 7 ngày khi hợp đồng có hiệu lực).

+ Số tiền theo hợp đồng: chia đều giá trị hợp đồng cho 12 tháng và nộp vào ngày 1-5 đầu mỗi tháng.

      12. Xét chọn đơn vị nhận thầu:

     Chỉ xét thầu đối với những đơn vị đủ điều kiện và theo tiêu chí sau:

     a) Biểu điểm:

STT

Tiêu chí

Số điểm

1

Giá dự thầu:

- Cao nhất và trên giá khởi điểm 50%

- Cao nhất và trên giá khởi điểm 40%

- Cao nhất trên giá khởi điểm 30%

- Cao nhất trên giá khởi điểm 20%

- Cao nhất trên giá khởi điểm 10%

- Cao nhất trên giá khởi điểm 5%

- Dưới giá khởi điểm

 

40

40

30

20

15

10

5

00

2

Phương án khai thác dịch vụ:

- Rõ ràng, khả thi

- Không rõ hoặc không khả thi

50

50

00

3

Giấy xác nhận kinh nghiệm khai thác dịch vụ (nơi đã hoặc đang khai thác dịch vụ)

- Có giấy xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan

- Không có giấy xác nhận

10

 

10

00

       b) Phương thức chọn đơn vị trúng thầu:

       Đơn vị, cá nhân có tổng số điểm cao nhất và không có tiêu chí nào bị điểm 00

* Lưu ý:  Tất cả các hồ sơ  tập hợp để vào phong bì dán kín (gửi lại cô Nguyễn Thị Ngọc Phương - CT. CĐCS – Phó trưởng ban đấu thầu)

Đề nghị Văn phòng thông báo cho cán bộ - viên chức và những đơn vị, cá nhân bên ngoài trường có nhu cầu đăng ký tham dự đấu thầu tại CĐCS trường THPT Nguyễn Trãi (gặp cô Nguyễn Thị Ngọc Phương- CT. CĐCS) vào giờ hành chính để mua hồ sơ và được hướng dẫn chi tiết.

   Nơi nhận:                                                                                        TM. BCH CĐCS

  • Như thông báo;                                                                       CHỦ TỊCH
  • Chi bộ, CĐCS trường;                                                         
  • Niêm yết bảng thông báo;
  • Tổ trưởng;
  • Lưu: VT.                                                                           Nguyễn Thị Ngọc Phương

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164