Một ngày học ở Nguyễn Trãi, mãi mãi là anh em.
Thứ tư, 15/4/2020, 0:0
Lượt đọc: 501

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN " HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH" NĂM 2020

Hồ Chí Minh – Người đã dành cả đời mình cho sự nghiệp Cách mạng, sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là kim chỉ nam cho hành động, là ánh sáng soi đường của Đảng và toàn dân. Được tìm hiểu, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác càng thấy giá trị nhân văn ở Người, tự đó soi gọi cho tâm hồn bản thân càng sáng trong hơn, hành vi ngày càng tốt đẹp hơn.

Tác giả: Trần Minh Tâm - Trợ lý thanh niên

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164