Một ngày học ở Nguyễn Trãi, mãi mãi là anh em.
Thứ tư, 13/5/2020, 0:0
Lượt đọc: 214

KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện hoạt đông chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ( 19/5/1890 – 19/5/2020 và 190 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước ( 5/6/1991 – 5/6/2020 )

Thông qua các hoạt động chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ( 19/5/1890 – 19/5/2020 và 190 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước ( 5/6/1991 – 5/6/2020 ) nhằm tuyên truyền sâu rộng đến các đoàn viên thanh niên học sinh trường THPT Nguyễn Trãi về thế thế, sự nghiệp cách mạng và tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Chủ tich Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc Việt Nam và cách mạng vô sản thế giới; tình cảm yêu mếm kính trọng của Nhân dân Việt Nam và thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khẳng định giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Tuyên truyền, nhân rộng , tuyên dương gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tác giả: Trần Minh Tâm
Nguồn tin: Đoàn trường

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164