Một ngày học ở Nguyễn Trãi, mãi mãi là anh em.
Thứ ba, 28/7/2020, 0:0
Lượt đọc: 131

“ Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2020

Hưởng ứng “ Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2020- Nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, tự hào dân tộc, khơi dậy lòng yêu nước của cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh. Nâng cao vai trò trách nhiệm góp phần đảm bảo tốt an ninh trật tự tại nhà trường. - Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công tác phối hợp của nhà trường với chính quyền địa phương và các đoàn thể trong nhà trường đảm bảo an toàn, an ninh trật tự - Tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh, tạo bước chuyển biến về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an ninh trong nhà trường

Tác giả: Trần Minh Tâm
Nguồn tin: Đoàn trường

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164