Một ngày học ở Nguyễn Trãi, mãi mãi là anh em.
Thứ sáu, 1/5/2020, 0:0
Lượt đọc: 471

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHO HỌC SINH ĐI HỌC LẠI

Thực hiện theo Kế hoạch 1221/KH-GDĐT-VP ngày 29 tháng 4 năm 2020 về việc đi học lại của học sinh; Trường THPT xây dựng Kế hoạch tổ chức đi học lại cho học sinh trường THPT Nguyễn Trãi như sau

Tác giả: THPT Nguyễn Trãi

Tin cùng chuyên mục

87