Một ngày học ở Nguyễn Trãi, mãi mãi là anh em.
Thứ bảy, 10/1/2015, 0:0
Lượt đọc: 238

Danh sách học sinh giỏi nhất khối

Nhà trường tuyên dương những học sinh sau đây đả có nhiều cố gắng vượt bậc đạt danh hiệu học sinh giỏi nhất trong từng khối lớp học.

SS

Mã tên

Họ và tên

 

TB  MÔN

Học bổng BLL

1 triệu

HB STU 500K

HB H.kỳ 500K

1

11A1.35

Phạm Huy

Tùng

9.1

X

X

 

1

10A3.28

Lương Minh

Tâm

8.9

X

X

 

1

12A2.07

Bùi Công

Duy

8.9

X

X

 

2

10A3.22

Lê Thị Thanh

Nhàn

8.9

 

X

X

2

11A2.18

Trương Thị Kim

Ngân

8.9

 

X

X

2

12A1.09

Nguyễn Mạnh

Huy

8.7

 

X

X

3

10A3.43

Phùng Hoàng

Yến

8.9

 

 

X

3

11A1.39

Lê Nguyễn Quang

Vinh

8.8

 

 

X

3

12A1.02

Nguyễn Vũ Anh

Chi

8.7

 

 

X

 

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164