Một ngày học ở Nguyễn Trãi, mãi mãi là anh em.
Thứ ba, 17/3/2020, 0:0
Lượt đọc: 604

Học sinh thực hành thí nghiệm hóa học vui

Một số đoạn Clip do học sinh tự thực hiện trong học kỳ 1 năm học 2019-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin cùng chuyên mục

163