Một ngày học ở Nguyễn Trãi, mãi mãi là anh em.
Thứ sáu, 9/1/2015, 0:0
Lượt đọc: 213

LỊCH HỌC PHỤ ĐẠO

Lịch học phụ đạo dành cho học sinh yếu kém.

Hiện nay đã có danh sách học sinh học phụ đạo vì có kết quả yếu, kém trong kỳ thi học kỳ 1.
Nhà trường tổ chức phụ đạo (không thu học phí) dành cho các học sinh này, như sau:
Lớp 11: 
- Chiều Thứ Sáu: phụ đạo Toán và Anh Văn.
Lớp 10:
- Chiều Thứ Sáu: phụ đạo Toán
- Sáng Thứ Bảy: phụ đạo Anh văn
Lớp 12: 
- Chiều Thứ Sáu: phụ đạo Lý
- Sáng Thứ Bảy: phụ đạo Văn - Toán

   Đề nghị phụ huynh nhắc nhở học sinh tham gia đầy đủ.

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164