Một ngày học ở Nguyễn Trãi, mãi mãi là anh em.
Thứ sáu, 15/11/2019, 0:0
Lượt đọc: 1602

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ 1 / 2019-2020 (có cập nhật thời gian)

Yêu cầu học sinh 

- Đi đúng giờ và mặc đồng phục chính khóa

- Mang theo PHIẾU BÁO DANH để trình khi vào phòng làm bài kiểm tra.

 

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164