Một ngày học ở Nguyễn Trãi, mãi mãi là anh em.
Thứ sáu, 15/11/2019, 0:0
Lượt đọc: 365

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ 1 / 2019 - 2020

YÊU CẦU HỌC SINH

- Đi đúng giờ và mặc đồng phục chính khóa

- Đem theo PHIẾU BÁO DANH, để trình khi vào phòng làm bài kiểm tra.

 

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164