Một ngày học ở Nguyễn Trãi, mãi mãi là anh em.
Thứ bảy, 30/5/2020, 0:0
Lượt đọc: 597

LỊCH KIỂM-TRA HỌC-KỲ 2, NĂM-HỌC 2029-2020

Lưu ý:

Học-sinh nên đến sớm hơn 15 phút để ổn-định, xem trước phân-bố phòng kiểm-tra;

Học-sinh mặc đồng-phục chính-khóa; đem theo Phiếu-báo-danh.

 

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164