Một ngày học ở Nguyễn Trãi, mãi mãi là anh em.
Thứ ba, 16/6/2020, 0:0
Lượt đọc: 264

TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ COI THI - CHẤM THI

Thầy Cô xem trước một số quy định trích trong Quy chế thi THPT 2020 về công tác coi thi và chấm thi