Một ngày học ở Nguyễn Trãi, mãi mãi là anh em.
Thứ ba, 22/10/2019, 0:0
Lượt đọc: 435

Thực hành Chương trình thực hành các kỹ năng thông qua thực hiện dự án

Lưu ý

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Quận 4, ngày 22 tháng 10 năm 2019

  

THÔNG BÁO

Thực hành Chương trình thực hành các kỹ năng thông qua thực hiện dự án

 

Nhà trường phối hợp với Trường Đại học Bắc Đan Mạch và Trường Đại học Kiến trúc tổ chức buổi thực hành các kỹ năng thông qua thực hiện dự án (mô hình STEM), dành cho học sinh 12 Ban tự nhiên;

Thời gian thực hiện: từ 7g00 đến 11g00 ngày Thứ Bảy 09/11/2019

Địa điểm: dự kiến phòng học 45. Lầu A, dãy A, trường THPT Nguyễn Trãi;

 

Danh sách học sinh tham gia

STT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

 

STT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

1

Nguyễn Phong Thanh Bình

12A1

 

22

Huỳnh Minh Hải

12A5

2

Cao Trần Thanh Tâm

12A1

 

23

Trần Phan Thành An

12A5

3

Lê Đức Anh

12A1

 

24

Ngô Thanh Thảo Nguyên

12A5

4

Nguyễn Hoàng Thiện

12A1

 

25

Nguyễn Trí Tài

12A5

5

Huỳnh Đăng Anh

12A2

 

26

Đặng Nguyễn Duy Thanh

12A5

6

Nguyễn Lê Trọng Nhân

12A2

 

27

Đỗ Nguyễn Hồng Phúc

12A6

7

Phan Thị Thúy Vinh

12A2

 

28

Nguyễn Anh Khoa

12A6

8

Lê Huỳnh Phương Thảo

12A2

 

29

Phạm Phước Long

12A6

9

Lê Mạnh Tuấn

12A3

 

30

Nguyễn Khánh Minh Phụng

12A6

10

Nguyễn Ngọc Thanh Ngân

12A3

 

31

Nguyễn Ngọc Quế Trân

12A6

11

Phan Huỳnh Bích Thoa

12A3

 

32

Mô Ham Mách Aly

12A6

12

Nguyễn Khánh Phương

12A3

 

33

Nguyễn Thiên Phúc

12A7

13

Trần Lê Trung Nguyên

12A3

 

34

Nguyễn Văn Linh

12A7

14

Nguyễn Duy Khang

12A3

 

35

Nguyễn Vũ Tấn Phú

12A7

15

Phan Chí Tài

12A3

 

36

Trác Hoàng Đình Duy

12A7

16

Hoàng Minh Khang

12A4

 

37

Huỳnh Tấn Sang

12A7

17

Tuấn Thiện

12A4

 

38

Nguyễn Tấn Tài

12A8

18

Trường Tấn

12A4

 

39

Phạm Hoài Tân

12A8

19

Thanh Hiền

12A4

 

40

Phan Thị Ánh Linh

12A8

20

Bích Trâm

12A4

 

41

Lữ Tấn Thành

12A8

21

Trần Quốc Bảo

12A8

 

42

NguyễnThanh Vy

12A8

 

Lưu ý: học sinh tham dự đi đúng giờ, đồng phục thể dục; Ban tổ chức đã chuẩn bị các dụng cụ cần thiết cho buổi thực hành.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Đỗ Đình Đoàn

 

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164