Một ngày học ở Nguyễn Trãi, mãi mãi là anh em.
Thứ tư, 25/3/2020, 0:0
Lượt đọc: 1751

Thông tin về sao y học bạ cho học sinh

Học sinh đăng ký sao y học bạ khi có nhu cầu sớm/ Nếu không cần gấp thì không cần làm.

Để đáp ứng nhu cầu học sinh sao y học bạ, trong thời gian nghỉ học do phòng chống dịch cúm Corona, nhà trường tạo biểu mẫu cho học sinh đăng ký pho-to sao y học bạ theo đường đường liên hết sau đây:

 

 

Nếu học sinh thực sự có nhu cầu thì đăng ký theo mẫu.

các trường hợp không thực sự cần gấp thì khi đi học lại học sinh sẽ đăng ký sau:

 

Đăng ký sao y học bạ.

 

Tác giả: THPT Nguyễn Trãi

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164