Một ngày học ở Nguyễn Trãi, mãi mãi là anh em.
Thứ ba, 3/5/2022, 10:48
Lượt đọc: 293

LỊCH KIỂM TRA TẬP TRUNG HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022

LỊCH KIỂM TRA TẬP TRUNG HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022

KHỐI 11,12

Ngày

Môn

Thời gian

Ghi chú

09/5/2022 (Thứ Hai)

GDCD

7g30

Sau khi kiểm tra hs học theo TKB của ngày thứ Hai

10/5/2022 (Thứ Ba)

Văn, Lý

7g00

 

11/5/2022 (Thứ Tư)

Hóa, Sử

7g00

 

12/5/2022 (Thứ Năm)

Sinh, Địa

7g00

 

13/ 5/2022 (Thứ Sáu)

Toán, Anh

7g00

 

 

Lưu ý: Trong thời gian từ ngày 10/5/2022 đến 13/5/2022 học sinh khối 11,12 kiểm tra buổi sáng, buổi chiều nghỉ; học sinh khối 10 kiểm tra buổi chiều, buổi sáng nghỉ.


 

LỊCH KIỂM TRA TẬP TRUNG HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022

KHỐI 10

Ngày

Môn

Thời gian

Ghi chú

09/5/2022 (Thứ Hai)

GDCD

7g30

Sau khi kiểm tra hs học theo TKB của ngày thứ Hai.

10/5/2022 (Thứ Ba)

Văn, Lý

13g30

 

11/5/2022 (Thứ Tư)

Hóa, Sử

13g30

 

12/5/2022 (Thứ Năm)

Sinh, Địa

13g30

 

13/5/2022 (Thứ Sáu)

Toán, Anh

13g30

 

 

Lưu ý: Trong thời gian từ ngày 10/5/2022 đến 13/5/2022 học sinh khối 11,12 kiểm tra buổi sáng, buổi chiều nghỉ; học sinh khối 10 kiểm tra buổi chiều, buổi sáng nghỉ.

 

Tác giả: Quản trị viên

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164