Một ngày học ở Nguyễn Trãi, mãi mãi là anh em.
Trường THPT Nguyễn Trãi, phường 18, quận 4, Tp. Hồ Chí Minh