Trường THPT Nguyễn Trãi, phường 18, quận 4, Tp. Hồ Chí Minh
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN TRÃI
364, Nguyễn Tất Thành. Phường 18, Quận 4.
Điện thoại: (08)2211.6336.