Một ngày học ở Nguyễn Trãi, mãi mãi là anh em.
Thứ sáu, 28/2/2020, 0:0
Lượt đọc: 182

Toán 12: Đề 2- Ôn KTTT HKII từ câu 1 - 20

Tác giả: cô Nguyễn Hoàng Mai

câu 1 đến câu 8

 

 

câu 9 đến câu 13

 

 

câu 14 đến câu 20

 

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164