Một ngày học ở Nguyễn Trãi, mãi mãi là anh em.
Thứ bảy, 7/3/2020, 0:0
Lượt đọc: 692

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 9/3/2020 dành cho học sinh 12

Học sinh có thể xem thời khóa biểu từng lớp trong ứng dụng Vietschool với tài khoản là số điện thoại nhận tin nhắn của trường. Chỉ cần tải ứng dụng Vietschool trong kho CH PLay (Android) hoặc App Store (IOS).