Một ngày học ở Nguyễn Trãi, mãi mãi là anh em.
Thứ bảy, 4/4/2020, 0:0
Lượt đọc: 878

THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN ÁP DỤNG TỪ 6/4/2020

Thời khóa biểu này áp dụng từ 6/4/2020. học trực tuyến với Thầy Cô. // . Đề nghị học sinh nghiêm túc thực hiện, nhà trường sẽ điểm danh và ghi nhận tính chuyên cần vào hạnh kiểm cuối năm học.