Một ngày học ở Nguyễn Trãi, mãi mãi là anh em.
Thứ tư, 20/5/2020, 0:0
Lượt đọc: 176

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18/5/2020 - 24/5/2020

Lịch công tác tuần có thể thay đổi tùy vào tình hình thực tế

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC

Từ 18/5/2020 đến 23/5/2020

TUẦN

Thứ, ngày

NỘI DUNG CÔNG TÁC

GHI CHÚ

18/523/5

Thứ 2, 18/5

7g00: Sinh hoạt GVCN

9g00: Họp giao ban lãnh đạo

Thông qua dự kiến tài chính, nội dung giới thiệu TS10, chuẩn bị thi nghề, công tác chuẩn bị ĐH.

Nhắc CĐ về Bản cam kết ATGT/ Cập nhật dữ liệu mã số học sinh trước khi thi nghề. BC về thi HSG. BC hòa nhập

Nộp Tờ trình về nhân sự ĐH Đảng đến Quận ủy.

11g00 Họp HĐ trường: b/c hoạt động ôn tập;

GVCN

BGH, Liên tịch

 

Đặt in tờ rơi

Phân công Nhi

 

Phân công Thuận

Thứ 3, 19/5

In văn kiện Đại hội Đảng, lấy hồ sơ KSK

 

14g00: Hội nghị chào mừng 19/5, HT9, QU

Thuận, Tân

 

Thầy Đoàn

Thứ 4, 20/5

Hội nghị thông tin TS 10 Phòng Giáo dục Quận 4;

 

Tham gia Đánh giá ngoài; Phát hành DS phụ đạo 10, 11

Thầy Đoàn/ Cang, SV TTSP

Thầy Tùng

Thứ 5, 21/5

Khám sức khỏe cấp ủy

16g00 – 17g00: Hội đồng kỷ luật học sinh

Cấp ủy

GVCN

Thứ 6, 22/5

10g00 họp Ban đại diện CMHS: bc hoạt động

Bồi dưỡng HSG, Phụ đạo HS yếu 12

BGH, Tân

Theo phân công

Thứ 7, 23/5

Bồi dưỡng HSG, Phụ đạo HS yếu 12

Theo phân công

-Văn bản:

1557/QĐ-UBND về TS10;

1387 /GDĐT-TrH về thi nghề

Xét tặng kỷ niệm chương công đoàn

Học bổng NĐC

VB1391/GDĐT-TC về thăng hạng

1364/GDĐT-TC về thu HP

Công tác cần giải quyết:

  • Họp Hội đồng trường và Ban Đại diện CMHS
  • Khảo sát HS 10, 11 phân loại và xây dựng KH dạy HS không học trực tuyến đầy đủ;
  • Chuẩn bị trang phục ĐH Đảng;
  • Bồi dưỡng HS Giỏi; Phụ đạo học sinh yếu.

 

Ngày thi nghề:  4/7/2020 – Chỉ thi Lý thuyết – Đăng ký danh sách trong tuần

Ngày thi HSG: 10/6/2020 – THPT Trưng Vương

Ngày 25/5/2020: nộp DS lãnh đạo Hội đồng thi nghề /  Đk DS học sinh thi nghề

Ngày thi tuyển sinh 10: ngày 16/7/2020 – 17/7/2020

Ngày thi THPT 2020: 8/8/2020 – 11/8/2020

Nguồn tin: THPT NGUYỄN TRÃI

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163