Một ngày học ở Nguyễn Trãi, mãi mãi là anh em.
Thứ bảy, 8/5/2021, 15:22
Lượt đọc: 43

Tạm hoãn thi Nghề phổ thông khóa tháng 5 năm học 2020 - 2021

Công văn số 1332/SGDĐT-GDTrH ngày 07 tháng 5 năm 2021 về tạm hoãn thi Nghề phổ thông khóa tháng 5 năm học 2020 - 2021. (Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm)

Tác giả: Quản trị viên

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163