Một ngày học ở Nguyễn Trãi, mãi mãi là anh em.
Thứ tư, 29/4/2020, 0:0
Lượt đọc: 1218

Thông báo học sinh đi học lại

Học sinh 12 đi học lại từ 6g45 ngày 4/5/2020; học sinh 10 đi hoc lai từ 8g00 ngày 8/5/2020; học sinh 11 đi học lại từ 14g00 ngày 8/5/2020

Tác giả: THPT Nguyễn Trãi

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163