Một ngày học ở Nguyễn Trãi, mãi mãi là anh em.
Thứ sáu, 6/3/2015, 0:0
Lượt đọc: 253

Thông báo lịch học phụ đạo học kỳ 2/ 2014-2015

LỊCH HỌC PHỤ ĐẠO

DÀNH CHO HỌC SINH YẾU

(Căn cứ vào điểm kiểm tra giữa kỳ 2 hoặc theo yêu cầu của giáo viên bộ môn)

 

Chiều Thứ Sáu:

Khối 12:

Lý                 :           15g00 – 16g30          – Phòng 14

Hóa               :           15g00 – 16g30          – Phòng 16

Anh 1           :           15g00 – 16g30          – Phòng 11

Khối 11:

Anh               :           13g30 – 15g00          - Phòng 11

Toán             :           15g00 – 16g30          - Phòng 12

Khối 10:

Toán               :           13g30 – 15g00          - Phòng 12

 

Sáng Thứ Bảy

Khối 12

Toán 1          :           7g00 – 8g30              Phòng 11

Toán 2          :           8g45 – 10g15            Phòng 11

Văn               :           7g00 – 8g30              Phòng 13

Anh 2           :           8g30 – 10g00             Phòng 13

Khối 10:

Anh               :           7g30 – 9g00              Phòng 12

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163