Một ngày học ở Nguyễn Trãi, mãi mãi là anh em.
Thứ hai, 11/7/2016, 0:0
Lượt đọc: 870

Thông báo về đồng phục áo dài

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 5 năm 2016

 

THÔNG BÁO

V/v sử dụng trang phục áo dài cho nữ sinh

Căn cứ công văn số 108/GDĐT-VP ngày 13/1/2016 của Sở giáo dục & Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc duy trì việc mặc áo dài trong nhà trường;

Để nuôi dưỡng giá trị truyền thống của chiếc áo dài Việt Nam trong lòng thế hệ trẻ ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường;

Từ năm học 2016-2017, nhà trường có chủ trương cho nữ sinh mặc bộ trang phục áo dài trắng vào các ngày Lễ, Hội, các buổi chào cờ Thứ Hai trong tuần, các ngày tổ chức sự kiện của trường và các hoạt động xã hội khác mà học sinh của trường có tham gia.

Vào giữa tháng 7/2016, nhà trường sẽ có qui định về kiểu mẫu, chất liệu để phụ huynh tham khảo trang bị cho học sinh.

Đề nghị Thầy Cô chủ nhiệm sinh hoạt nội dung thông báo này đến phụ huynh trong buổi họp cuối năm để lấy ý kiến đồng thuận và thực hiện trong năm học mới.

 

 

Nơi nhận:

  • Như trên.
  • Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

TRẦN PHƯỚC ĐỨC

 

 

Tác giả: PHT

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163