Một ngày học ở Nguyễn Trãi, mãi mãi là anh em.
Thứ bảy, 18/3/2017, 0:0
Lượt đọc: 1964

Thông báo về thu - chi quỹ của Chi hội Chữ thập đỏ 2017

Các khoản vận động thu từ giáo viên, nhân viên và các khoản nộp cho Hội chữ thập đỏ Quận 4

Trường THPT NGUYỄN TRÃI    

     Chi hội Chữ Thập Đỏ                                                               

                                                                                

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP QUỸ CHỮ THẬP ĐỎ 2017

STT

Tổ

Số tiền

1

Tin học

100.000

2

GDCD - GT

190.000

3

Sinh – KT

200.000

4

Văn

200.000

5

550.000

6

Hoá

270.000

7

Toán

500.000

8

Địa

200.000

9

Anh

200.000

10

Sử

100.000

11

Hành chánh

260.000

12

Thể dục QP

100.000

13

Ban Giám hiệu

500.000

Tổng cộng

3.370.000

                 Ba triệu ba trăm bảy mươi ngàn đồng chẵn                                                     3.370.000

Tồn 2016                                                                                                                                    300.000

Nhà trường hổ trợ (theo đề xuất của Cán bộ y tế trường)                                                      2.000.000

Tiền khen thưởng khuyến học                                                                                                   730.000

Thầy Đoàn hổ trợ thêm ngày 2/3/2017                                                                                   1.000.000

                 Tổng quỹ 2017 có:                                                                                                7.400.000

 

Đóng góp  quỹ căn nhà đồng nghiệp 2017                                                              2.300.000

Đóng  hội phí 120 người – 2017                                                                                                720.000

Đóng góp sổ tiết kiệm 2017                                                                                                    2.300.000

Đóng bổ sung (nhận điểm thưởng) (căn nhà đồng nghiệp 1.200.000

và xã hội nhân đạo 880.000)                                                                                                   2.080.000

Tổng cộng đã chi :                                                                                                                   5.320.000

Tồn 2017 = 7.400.000 – (5.320.000 + 2.080.000) = 0đ

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ & CB.CNV ĐÃ QUAN TÂM ĐÓNG GÓP

 

                                                                                                       Quận 4, ngày 16 tháng 02 năm 2017

                                                                                                             Chủ tịch Chi hội Chữ thập đỏ

 

                                                                                                       

                                                                                                                     ĐỖ ĐÌNH ĐOÀN

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163