Một ngày học ở Nguyễn Trãi, mãi mãi là anh em.
Thứ sáu, 10/2/2017, 0:0
Lượt đọc: 307

Thông báo về thu hộ bảo hiểm y tế cho học sinh.

Văn bản hướng dẫn đính kèm:

 

http://file1.hcm.edu.vn/%2fData%2fhcmedu%5cvanphong%5cAttachments%2fVan%20ban%2fLIEN%20TICH%20SGD-BHXH%202016-2017-(MOI%20NHAT)%20(1).pdf

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163