Một ngày học ở Nguyễn Trãi, mãi mãi là anh em.
Thứ ba, 24/2/2015, 0:0
Lượt đọc: 192

Thông báo về việc đi học sau Tết Ất Mùi 2015

Thông báo về việc đi học sau Tết Ất Mùi 2015.
Nhà trường nhận thấy tình hình đi học sau Tết có mấy vấn đề như sau:
  1. Hầu hết học sinh đều đi học đúng giờ.
  2. Tuyên dương học sinh các lớp đi học đầy đủ: A1. A12, C9, C15.
  3. Một số các trường hợp học sinh nghỉ học do về quê nghỉ Tết.
  4. Một số trường hợp học sinh nhuộm tóc màu (vi phạm nội quy)
Nay thông báo đến phụ huynh và học sinh được biết để kịp thời chấn chỉnh nề nếp học tập trong học kỳ 2.

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163