Một ngày học ở Nguyễn Trãi, mãi mãi là anh em.
Thứ năm, 11/6/2020, 0:0
Lượt đọc: 348

THÔNG TIN VỀ HỌC PHÍ HỌC KỲ 2/2020

THÔNG BÁO VỀ THU HỌC PHÍ.

 • Theo Văn bản số 1364/GDĐT-KHTC ngày 14/5/2020 của SGDĐT TPHCM và Thông báo số 33/TB-NT ngày 15/5/2020 của trường THPT Nguyễn Trãi, trường thực hiện thu học phí và các khoản thu khác trong học kỳ 2 sẽ thu như sau:
  • Học sinh lớp 10, 11
   • HP chính khóa (4 tháng): Thu tháng 01, 05, 06, 07 / 2020
   • HP buổi 2 (3 tháng): Thu tháng 01, 05, 06 / 2020
   • HP anh văn bản ngữ (3 tháng) : Thu tháng 01, 05, 06 / 2020
   • Quản lý bán trú, vệ sinh bán trú (3 tháng): Thu tháng 01, 05, 06 / 2020
   • Tiền nước uống (3 tháng): Thu tháng 01, 05, 06.
  • Học sinh lớp 12
   • HP chính khóa (4 tháng): Thu tháng 01, 05, 06, 07 /2020
   • HP buổi 2 (3,5 tháng): Thu tháng 01, 05, 06 và ½ tháng 7 / 2020
   • Quản lý bán trú, vệ sinh bán trú (3 tháng): Thu tháng 01, 05, 06 /2020
   • Tiền nước uống (3 tháng): Thu tháng 01, 05, 06, 07 /2020
 • Một số phụ huynh đến đóng tiền học phí trước đã được thông tin là học phí thu đến tháng 6/2020, do việc cập nhật trong phần mềm thu tiền không kịp thời, đến nay mới cập nhật hoàn tất học phí của tháng 7.
 • Nay nhà trường thông báo lại cho rõ, rất mong quý phụ huynh thông cảm vì sơ suất khi thông tin và phụ huynh vui lòng thực hiện việc hoàn tất học phí theo quy định như trên.

                   Trân trọng.

Tác giả: THPT Nguyễn Trãi

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163