Một ngày học ở Nguyễn Trãi, mãi mãi là anh em.
Thứ bảy, 8/5/2021, 16:7
Lượt đọc: 275

Thống Kê Nguyện vọng Tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm 2021

Thời gian điều chỉnh nguyện vọng: từ 08 giờ 00 ngày 05 tháng 5 năm 2021 đến 16 giờ 00 ngày 10 tháng 5 năm 2021 (chỉ được thay đổi nguyện vọng).

Tác giả: Quản trị viên
Nguồn tin: https://hcm.edu.vn/thong-bao/thong-ke-nguyen-vong-tuyen-sinh-vao-lop-10-trung-hoc-pho-thong-nam-2021-c39857-66557.aspx

87