Một ngày học ở Nguyễn Trãi, mãi mãi là anh em.
Thứ tư, 27/5/2015, 0:0
Lượt đọc: 928

Báo cáo về hoạt động khuyến học của trường THPT Nguyễn Trãi

Báo cáo về hoạt động khuyến học của trường THPT Nguyễn Trãi

Sở Giáo dục & Đào tạo

Thành phố Hồ Chí Minh

Trường Trung học phổ thông

Nguyễn Trãi

CHI HỘI KHUYẾN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Quận 4, Ngày  27  tháng  5  năm 2015

 

Kính gửi:  Hội Khuyến học quận 4

 

Hoạt động chế độ chính sách miễn giảm học phí:

-         Thu nhận hồ sơ miễn giảm của các học sinh trong diện chính sách và các học sinh có hoàn cảnh thực sự khó khăn: (cập nhật đến ngày 31.12.2014)

-         Số tiền miễn giảm theo chế độ chính sách: 133 học sinh ’ 306.855.000 đ

o   Miễn giảm 100% các khoản: học phí công lập và buổi 2:         99 hs

o   Miễn giảm 50% các khoản: học phí công lập và buổi 2:           34 hs

Hoạt động khuyến tài, tặng thưởng ngày khai giảng:

-         Khen thưởng trong dịp Lễ khai giảng đã phát thưởng:

§  82 học sinh đậu ĐH-CĐ: phần thưởng của Quận 4: 320.000đ/hs

§  263 học sinh đậu ĐH: phần quà thưởng tập học sinh: 263 phần quà.

§  Thủ khoa lớp 10 năm học 2014 – 2015: phần thưởng tập và cặp táp.

-         Vận động tài trợ từ BLL cựu học sinh: Tổng cộng giá trị tương đương: 110 triệu.

§  19 học sinh mới đậu ĐH và đang học ĐH từ năm 1 đến năm 4: 2 triệu / em

§  31 học sinh khá, vượt khó: 2 triệu / em

§  HS thủ khoa tốt nghiệp THPT: 8 triệu.

§  2 HS có hoàn cảnh khó khăn: 1 triệu / em

Công tác chăm lo học sinh nghèo học kỳ 1:                  96.545.000đ

-         Vận động thu tiền khuyến học từ cha mẹ học sinh: 52.780.000

-         Chi học bổng hỗ trợ học sinh nghèo: 30 học sinh   43.765.000

Công tác khuyến tài, thưởng học sinh giỏi học kỳ 1: 110.967.000 đ

-         Vận động phần thưởng từ Ban liên lạc cựu học sinh:

o   Học sinh xuất sắc:                3 học sinh x 1.000.000 đồng          =   3.000.000

o   Học sinh giỏi nhất khối:      6 học sinh x 500.000                       =   3.000.000

o   Học bổng cho 43 học sinh:             43 học sinh x 500.000                     = 21.500.000

o   Học bổng cho học sinh hiếu học: 25 học sinh x 300.000          =   7.500.000

-         Vận động phần thưởng từ Đại học Công nghệ sài gòn

o   Học sinh giỏi:                       6 học sinh x 500.000                       =   3.000.000

-         Vận động phần thưởng từ quỹ xã hội hóa giáo dục (phụ huynh học sinh)

o   Thưởng 61 học sinh giỏi: 300.000đ                                              = 12.300.000

o   Học bổng học sinh Giỏi - vượt khó: 43 học sinh x 500.000đ   = 21.500.000

o   Học bổng học sinh Khá - vượt khó: 18 học sinh x 300.000đ    =   5.400.000

-         Mỗi học sinh giỏi còn nhận phần quà tập 10 quyển, trị giá 55.000đ (61 phần)

-         Mỗi học sinh tiên tiến nhận phần quà tập tập 7 quyển, trị giá 38.500đ (712 phần)

Công tác khen thưởng và tặng học bổng cho học sinh học kỳ 2/2015:  156.340.000đ

-         Vận động từ Ban đại diện Cha mẹ HS: 70.300.000 đ + 45.540.000đ = 115.840.000đ

o   Phần thưởng học sinh giỏi: 177 phần x 300.000 = 53.100.000đ

o   Học bổng học sinh hiếu học: 46 x 300.000 = 12.600.000đ

o   Học bổng học sinh vượt khó: 12x 300.000 = 3.600.000đ

o   117 phần tập x 10 cuốn =  9.735.000

o   930 phần tập x 7 cuốn  = 35.805.000

-         Vận động từ cựu Giáo viên: 2.000.000 đ

o   Phần thưởng 3 học sinh giỏi nhất từng khối lớp.

-         Vận động từ Ban liên lạc cựu học sinh: 35.000.000 đ.

o   Học sinh xuất sắc:                3 học sinh x 1.000.000 đồng          =   3.000.000

o   Học sinh giỏi nhất khối:      6 học sinh x 500.000                       =   3.000.000

o   Học bổng cho 43 học sinh:             43 học sinh x 500.000                     = 21.500.000

o   Học bổng cho học sinh hiếu học: 25 học sinh x 300.000          =   7.500.000

-         Vận động từ  các trường đại học:

o   Đại học Văn Lang: 1.500.000 đ ’ 3 học sinh giỏi x 500.000

o   Đại học RMIT: 2.000.000 đ.  ’ 4 học sinh tiềm năng x 500.000

                                                                                 Chủ tịch Chi hội khuyến học.

                                                                                                         

 

 

 

                                                                                              Đỗ Đình Đoàn

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163