Một ngày học ở Nguyễn Trãi, mãi mãi là anh em.
Thứ tư, 3/7/2019, 0:0
Lượt đọc: 4922

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN LỚP 10 - 2019-2020

THÔNG BÁO

Về tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020

 

Thời gian phát hành và nhận hồ sơ bắt đầu từ ngày 04/7/2019;

Buổi sáng từ 7g30 đến 10g30, chiều từ 14g00 đến 16g00.

 

Trường THPT Nguyễn Trãi chỉ nhận hồ sơ học sinh trúng tuyển lớp 10 theo danh sách phát hành từ Sở Giáo dục & Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh.

Không giải quyết các trường hợp học sinh ngoài danh sách.

 

  TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 02/06/2019
DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN
  THPT NGUYỄN TRÃI
  STT SBD Họ và tên Ngày sinh Giới tính NV Trúng tuyển Tổng điểm Ghi chú
  1 100019 LỢI TÚC ANH 09/02/2004 Nữ 3 24.5
  2 100057 TRẦN HỮU GIA BẢO 26/06/2004 Nam 3 23.5
  3 100087 LÊ PHÁT ĐẠT 29/03/2003 Nam 2 25
  4 100118 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG DUYÊN 08/07/2004 Nữ 1 26
  5 100134 TĂNG GIA HÂN 29/07/2004 Nữ 3 25.25
  6 100151 NGUYỄN QUỐC HOÀNG 27/04/2004 Nam 3 23.75
  7 100160 NGUYỄN KHÁNH HƯNG 27/06/2004 Nam 3 24.25
  8 100189 DƯƠNG TƯ KHANG 22/08/2004 Nam 3 24
  9 100239 VŨ XUÂN KIÊN 25/02/2004 Nam 2 23.75
  10 100270 NGUYỄN HOÀNG LỘC 02/07/2004 Nam 2 25.75
  11 100273 PHẠM NGÔ TẤN LỘC 15/03/2004 Nam 3 24.5
  12 100274 PHẠM VĂN LỘC 13/05/2004 Nam 2 24.25
  13 100288 PHẠM MINH MẪN 30/01/2004 Nam 3 24.25
  14 100347 DƯƠNG NGỌC THẢO NGUYÊN 13/03/2004 Nữ 3 23.5
  15 100470 NGUYỄN TRUNG THÀNH 09/12/2004 Nam 3 24.5
  16 100503 HUỲNH THÀNH TIẾN 17/02/2004 Nam 3 25.25
  17 100514 GIANG MỸ TRÂN 22/03/2004 Nữ 3 25
  18 100516 NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂN 10/06/2003 Nữ 2 25.75
  19 100523 NGUYỄN NGỌC ĐOAN TRANG 05/01/2004 Nữ 3 25.5
  20 100540 NGUYỄN ĐỨC TRUNG 23/09/2004 Nam 3 27.25
  21 100588 LÊ THỊ TƯỜNG VY 11/09/2004 Nữ 3 24.75
  22 100632 LÝ THUÝ ANH 05/11/2004 Nữ 3 25.5
  23 100639 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG ANH 03/07/2004 Nữ 1 24.5
  24 100646 PHẠM LÊ HỒNG ANH 23/04/2004 Nữ 3 25.25
  25 100654 PHÙNG THỊ PHƯƠNG ANH 06/10/2003 Nữ 2 23.5
  26 100657 TRẦN HOÀNG MINH ANH 19/12/2004 Nữ 3 24.25
  27 100753 PHẠM HOÀNG THÁI DƯƠNG 23/01/2004 Nam 2 24.25
  28 100774 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG GIANG 08/03/2004 Nam 2 26
  29 100801 LÝ GIA HÂN 09/05/2004 Nữ 2 24.75
  30 100850 NGÔ GIA HƯNG 15/08/2003 Nam 2 23.75
  31 100857 BÙI GIA HUY 26/07/2004 Nam 3 24.25
  32 100861 ĐINH NHẬT HUY 25/06/2004 Nam 3 25
  33 100872 NGUYỄN QUỐC GIA HUY 21/01/2004 Nam 1 28.25
  34 100925 HUỲNH ANH KHÔI 04/01/2004 Nam 2 23.75
  35 100942 TRẦN CHÂU ANH KIỆT 10/12/2004 Nam 2 27
  36 100967 LÊ PHƯƠNG LINH 09/09/2004 Nữ 3 24.5
  37 101004 LÝ TUẤN LƯƠNG 23/12/2004 Nam 1 24.5
  38 101011 NGUYỄN XUÂN MAI 04/08/2004 Nữ 1 22.5
  39 101085 NGÔ MINH NGỌC 01/03/2004 Nam 1 24
  40 101089 NGUYỄN BẢO NGỌC 03/09/2004 Nữ 2 23.5
  41 101104 VÕ THÀNH NGUYÊN 24/11/2004 Nam 2 24.75
  42 101135 PHẠM NGUYỆT NHI 04/12/2004 Nữ 3 24.75
  43 101154 TRẦN VƯƠNG TÂM NHƯ 31/01/2004 Nữ 3 26.75
  44 101176 MAI THANH PHONG 10/10/2004 Nam 3 23.5
  45 101179 NGUYỄN HOÀNG PHONG 06/02/2004 Nam 3 27.5
  46 101199 PHAN CHẾ KIM PHỤNG 11/06/2004 Nữ 3 26.5
  47 101211 LÊ MINH QUÂN 26/10/2004 Nam 3 24.5
  48 101218 LƯU LÊ MINH QUANG 04/12/2004 Nam 2 23.75
  49 101224 HUỲNH VĨ QUỐC 29/12/2003 Nam 2 24.5
  50 101232 NGUYỄN NGỌC NHƯ QUỲNH 13/01/2004 Nữ 3 24.5
  51 101240 ĐỚI QUANG SANG 28/01/2004 Nam 3 24.5
  52 101247 TRẦN KIM SƠN 14/12/2004 Nam 2 26.75
  53 101253 LÊ THỊ MINH TÀI 28/08/2004 Nữ 3 23.5
  54 101273 TRẦM BINH THÁI 31/12/2004 Nam 2 27
  55 101277 NGUYỄN QUANG THẮNG 30/08/2003 Nam 2 23.75
  56 101283 NGUYỄN ĐAN THANH 10/12/2004 Nữ 2 24
  57 101285 NGUYỄN NHÃ THANH 07/02/2004 Nữ 3 23.5
  58 101300 ĐỖ NGỌC THANH THẢO 03/08/2004 Nữ 1 24
  59 101301 LÊ NGUYỄN THANH THẢO 11/08/2004 Nữ 3 24
  60 101346 NGUYỄN PHẠM MINH THƯ 07/02/2004 Nữ 1 32.5
  61 101359 TÔ TĂNG THUẬN 16/02/2004 Nam 1 23.75
  62 101373 ĐẶNG THỊ CẨM TIÊN 20/05/2004 Nữ 3 25
  63 101381 TẤT HUÂN TIẾN 06/07/2003 Nam 1 23.25
  64 101406 LÊ HOÀNG PHƯƠNG TRANG 03/11/2004 Nữ 3 25.25
  65 101420 TRẦN MINH TRÍ 27/05/2004 Nam 3 23.5
  66 101492 PHAN THỊ HẢI VÂN 15/09/2004 Nữ 3 25.5
  67 101522 TRẦN THÁI VŨ 17/05/2004 Nam 3 24.75
  68 101527 DƯƠNG THỊ TƯỜNG VY 29/05/2004 Nữ 1 23
  69 101552 NGUYỄN HOÀNG YẾN 09/04/2004 Nữ 1 30.25
  70 101554 PHẠM THỊ HẢI YẾN 09/12/2004 Nữ 2 24.75
  71 101556 TÔ NGỌC HOÀNG YẾN 13/12/2004 Nữ 3 25
  72 101700 NGUYỄN NGỌC BẢO CHÂU 24/12/2004 Nữ 3 26.5
  73 101783 HUỲNH NGUYỄN HOÀNG GIÁP 19/02/2004 Nam 3 23.75
  74 101800 NGUYỄN HOÀNG GIA HÂN 04/10/2003 Nữ 2 24
  75 101814 DƯƠNG QUỐC HÀO 18/07/2004 Nam 2 24
  76 101902 NGUYỄN HỮU KHANG 15/10/2004 Nam 2 24.5
  77 102284 HỒ TÔN QUÂN 18/10/2004 Nam 3 29.75
  78 102432 NGUYỄN TRẦN TRÍ THUẬN 10/12/2004 Nam 2 26.25
  79 102499 BÀNH DUY TRUNG 07/02/2004 Nam 3 26.5
  80 102584 TRẦN NGỌC TƯỜNG VY 30/09/2004 Nữ 3 24
  81 103194 TRẦN PHẠM QUỐC HƯNG 05/06/2004 Nam 1 22.75
  82 103216 DƯƠNG HUỲNH KHANG 06/05/2004 Nam 1 28.5
  83 103263 HOÀNG THANH MAI 05/09/2004 Nữ 2 23.5
  84 103310 NGUYỄN THÁI PHƯƠNG NHI 22/09/2004 Nữ 2 25.5
  85 104509 TRẦN ANH KHOA 15/02/2004 Nam 3 23.5
  86 104850 NGUYỄN QUÝ MINH PHÁT 13/04/2003 Nam 1 23.75
  87 104856 LÊ KHẢ PHÚ 12/09/2004 Nam 3 23.5
  88 104882 LÊ KIM PHỤNG 02/11/2004 Nữ 2 27.25
  89 104896 LÊ NGUYỄN NAM PHƯƠNG 22/12/2004 Nữ 1 25.25
  90 105334 NGUYỄN QUỐC HÙNG 26/09/2004 Nam 3 23.5
  91 105350 HUỲNH NGỌC PHƯƠNG MINH 04/05/2004 Nữ 3 29.5
  92 105408 TỪ MỸ PHƯỢNG 25/08/2004 Nữ 1 24.75
  93 105750 NGUYỄN VĂN HUY 05/04/2003 Nam 1 25.5
  94 105914 VÕ NGUYỄN KIM LỤA 03/03/2004 Nữ 1 28.25
  95 105967 GIANG MINH NGÂN 01/10/2003 Nữ 1 23.25
  96 106039 LÊ CHÍ NGUYÊN 14/12/2004 Nam 2 23.75
  97 106173 PHẠM MAI PHƯƠNG 06/04/2004 Nữ 3 24
  98 106557 DƯƠNG THỊ MAI ANH 14/11/2004 Nữ 1 23
  99 106564 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG ANH 26/08/2004 Nữ 2 31.25
  100 106570 TRẦN ĐÀO QUỲNH ANH 22/07/2004 Nữ 2 28.75
  101 106575 ĐẶNG TRẦN QUỐC BẢO 10/06/2004 Nam 1 27.5
  102 106579 LƯ QUỐC BẢO 20/03/2004 Nam 1 25.5
  103 106583 NGUYỄN PHƯỚC BẢO 08/01/2004 Nam 1 26.25
  104 106587 TRẦN QUỐC BẢO 06/08/2004 Nam 2 26.25
  105 106588 TRẦN THIÊN BẢO 25/08/2004 Nam 2 24.25
  106 106590 CHÂU NGỌC BÍCH 05/09/2004 Nữ 1 27
  107 106594 HỒ THỊ MINH CHÂU 17/04/2003 Nữ 1 23.25
  108 106606 LÊ TẤN ĐẠI 27/09/2004 Nam 2 27.5
  109 106610 TRẦN NGUYỄN QUANG DANH 18/12/2004 Nam 2 25.5
  110 106618 HUỲNH QUỐC ĐẠT 29/03/2004 Nam 1 23.75
  111 106625 PHAN MINH ĐẠT 01/02/2004 Nam 2 25
  112 106626 TRẦN GIA ĐẠT 24/08/2004 Nam 1 22.75
  113 106627 ĐINH BẢO DI 11/09/2004 Nam 1 24.25
  114 106628 NGUYỄN LƯƠNG THÚY DIỄM 24/10/2004 Nữ 1 25.5
  115 106638 QUÁCH KHẢ DOANH 16/05/2004 Nữ 3 28.75
  116 106639 TRƯƠNG NHẬT ĐÔNG 02/09/2004 Nam 2 24
  117 106652 NGUYỄN TIẾN DŨNG 06/03/2004 Nam 3 24.5
  118 106665 TRẦN HẢI DUY 03/04/2004 Nam 2 24
  119 106676 NGUYỄN THỊ THANH GIÀU 18/06/2004 Nữ 2 24.5
  120 106684 LÊ QUANG HẢI 04/12/2004 Nam 1 23.75
  121 106687 NGUYỄN QUỐC HÀN 09/04/2004 Nam 3 26.25
  122 106692 TRẦN NGUYỄN NGỌC HÂN 24/02/2004 Nữ 2 26.5
  123 106699 HUỲNH PHI HÀO 15/05/2004 Nam 2 23.75
  124 106700 LÂM LÊ ANH HÀO 04/12/2004 Nam 2 27.75
  125 106706 PHẠM MINH HIỀN 01/01/2004 Nam 1 24
  126 106708 VÕ HẢI HIỆP 20/10/2004 Nam 2 23.75
  127 106709 DƯƠNG TRUNG HIẾU 26/10/2004 Nam 2 24
  128 106711 NGUYỄN CHÍ HIẾU 23/12/2004 Nam 1 29.5
  129 106714 TRẦN PHẠM DUY HIẾU 20/12/2004 Nam 1 24.75
  130 106726 ĐẶNG MINH HƯNG 09/01/2004 Nam 2 29
  131 106727 ĐỖ MINH HƯNG 22/01/2004 Nam 1 23.5
  132 106728 LÊ QUANG HƯNG 24/05/2004 Nam 2 23.5
  133 106729 LÊ QUỐC HƯNG 30/04/2004 Nam 1 29.25
  134 106746 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN 30/06/2004 Nữ 1 22.5
  135 106751 ĐẶNG PHÚC KHANG 18/11/2004 Nam 1 23.25
  136 106762 TỪ NGỌC KHIÊM 19/10/2004 Nữ 1 25.5
  137 106780 ĐINH THỊ MỸ KIM 16/01/2004 Nữ 2 24
  138 106784 HOÀNG TRỌNG LÂM 24/03/2004 Nam 1 22.75
  139 106786 NGUYỄN THỊ THANH LAN 20/11/2004 Nữ 1 23.25
  140 106792 NGUYỄN HOÀNG ÁNH LINH 07/07/2004 Nữ 2 26
  141 106800 TẠ HÀ YẾN LINH 28/09/2004 Nữ 1 26.75
  142 106801 TRẦN PHƯƠNG LINH 30/11/2004 Nữ 2 24.25
  143 106806 HỒ NGUYỄN THIÊN LỘC 02/04/2004 Nam 1 34
  144 106810 TRẦN THÀNH LỘC 24/09/2004 Nam 1 27.5
  145 106812 HUỲNH HỮU LỢI 19/10/2004 Nam 2 24.75
  146 106813 ĐẶNG VÕ HOÀNG LONG 01/10/2004 Nam 1 22.5
  147 106818 PHẠM THÀNH LONG 10/11/2004 Nam 1 26
  148 106821 NGUYỄN THỤY TRÚC LY 29/07/2004 Nữ 1 29.75
  149 106827 NGUYỄN HÀ TRÚC MAI 27/04/2004 Nữ 2 24.75
  150 106828 HUỲNH MINH MẪN 19/07/2004 Nam 1 29
  151 106833 NGŨ VÕ NHẬT MINH 10/07/2004 Nam 1 23.25
  152 106836 ĐINH THỊ DIỄM MY 03/07/2004 Nữ 1 25
  153 106851 LA KIM NGÂN 14/02/2004 Nữ 2 25
  154 106855 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 17/05/2004 Nữ 1 25.5
  155 106875 LÊ KIM NGỌC 04/10/2004 Nữ 2 23.75
  156 106877 MAI NGUYỄN MINH NGỌC 09/12/2004 Nữ 1 24
  157 106878 NGUYỄN HUỲNH NGỌC 21/11/2004 Nữ 2 24
  158 106879 NGUYỄN QUỐC DIỄM NGỌC 29/11/2004 Nữ 2 25.5
  159 106887 ĐÀM KIM NGUYÊN 11/10/2004 Nữ 2 31.75
  160 106894 LÊ TRỌNG NHÂN 28/02/2004 Nam 2 23.75
  161 106907 LƯ KIM NHI 27/10/2004 Nữ 1 24.75
  162 106912 NGUYỄN HUỲNH BẢO NHI 09/12/2004 Nữ 1 22.5
  163 106919 TRẦN NGỌC NHI 04/03/2004 Nữ 1 23.25
  164 106923 BÙI THÙY TÂM NHƯ 24/04/2004 Nữ 2 24.5
  165 106929 LÊ NGỌC THANH NHƯ 13/03/2004 Nữ 1 24.5
  166 106934 NGUYỄN THỤY QUỲNH NHƯ 07/08/2004 Nữ 1 24.25
  167 106938 NGUYỄN HỒNG NHUNG 13/05/2004 Nữ 3 24.25
  168 106949 NGUYỄN HOÀNG OANH 28/07/2004 Nữ 1 24
  169 106950 NGUYỄN THỊ HOÀNG OANH 07/03/2004 Nữ 1 26.5
  170 106951 LÊ VĂN PHÁP 11/03/2004 Nam 1 24.25
  171 106953 BÙI TẤN PHÁT 09/12/2004 Nam 1 24.5
  172 106956 HUỲNH TẤN PHÁT 23/11/2004 Nam 1 22.5
  173 106960 NGÔ THẾ PHONG 30/11/2004 Nam 2 24.5
  174 106971 QUẢN THIÊN PHÚC 30/08/2004 Nữ 2 29
  175 106991 TRẦN MINH QUÂN 07/11/2004 Nam 1 25.25
  176 106993 NGUYỄN NHẬT QUANG 02/11/2004 Nam 2 24.5
  177 106994 NGUYỄN PHƯƠNG QUANG 20/10/2004 Nam 1 22.75
  178 107002 LÊ NGUYỄN KHÁNH QUỲNH 24/12/2004 Nữ 1 27.75
  179 107003 NGUYỄN THỊ TRÚC QUỲNH 20/12/2004 Nữ 1 22.75
  180 107004 TRẦN NGỌC PHƯƠNG QUỲNH 23/04/2004 Nữ 3 23.75
  181 107006 NGÔ HOÀNG SANG 06/07/2004 Nam 1 23.75
  182 107009 ĐÀM HÀ SƠN 21/01/2004 Nam 2 24
  183 107011 LÊ PHƯƠNG TÀI 28/11/2004 Nam 1 26.5
  184 107014 NGUYỄN THÀNH TÀI 07/08/2004 Nam 1 27.25
  185 107016 VÕ THÀNH TÀI 05/10/2004 Nam 1 25.25
  186 107017 LÝ NGỌC BĂNG TÂM 23/12/2004 Nữ 1 23.5
  187 107038 NGUYỄN HỒNG CHÂU THẢO 12/06/2004 Nữ 2 25
  188 107046 NGUYỄN VĂN THIÊN 26/09/2004 Nam 1 26.25
  189 107055 NGUYỄN THỊ KIM THOA 08/05/2004 Nữ 1 27.5
  190 107056 LÊ NGUYỄN HOÀNG THÔNG 31/01/2004 Nam 2 25
  191 107060 DƯƠNG ANH THƯ 10/08/2004 Nữ 1 25
  192 107063 HUỲNH HỒNG ANH THƯ 09/01/2004 Nữ 1 26.75
  193 107073 VÕ NGỌC ANH THƯ 07/03/2004 Nữ 1 24.5
  194 107078 NGUYỄN NGỌC DIỄM THÚY 04/03/2004 Nữ 1 23
  195 107081 NGUYỄN THỊ THANH THÙY 27/12/2004 Nữ 2 25.75
  196 107095 NGUYỄN HOÀNG TÍN 07/02/2004 Nam 1 23.5
  197 107099 BÙI VÕ MẠNH TOÀN 10/11/2004 Nam 2 26
  198 107104 NGUYỄN HƯƠNG TRÀ 29/01/2004 Nữ 1 29.5
  199 107120 HỨA THỦY TRANG 10/09/2004 Nữ 2 29
  200 107122 NGUYỄN NGỌC THÙY TRANG 03/01/2004 Nữ 1 24
  201 107124 NGUYỄN THỊ MAI TRANG 24/03/2004 Nữ 1 23
  202 107125 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 25/03/2004 Nữ 2 24.25
  203 107127 TRẦN NGỌC HUYỀN TRANG 13/06/2004 Nữ 2 25
  204 107166 NGUYỄN HOÀNG TÚ 05/11/2004 Nam 2 24.75
  205 107172 NGUYỄN HUỲNH ANH TUẤN 23/08/2004 Nam 1 25
  206 107174 PHẠM NGỌC TUẤN 26/12/2004 Nam 2 24.25
  207 107175 TẠ ĐIỀN MINH TUẤN 02/12/2004 Nam 1 25.75
  208 107177 TRẦN QUANG TUẤN 12/11/2004 Nam 1 23.5
  209 107185 MAI THANH TUYỀN 11/07/2004 Nữ 2 24.25
  210 107189 TRẦN THANH TUYỀN 04/04/2004 Nữ 1 24.75
  211 107194 NGUYỄN MỸ UYÊN 02/05/2004 Nữ 2 23.75
  212 107197 PHAN THỤY DUY UYÊN 30/11/2004 Nữ 1 26.25
  213 107202 TRẦN BẠCH THANH VÂN 20/10/2004 Nữ 1 24.75
  214 107203 TRẦN THỊ CẨM VÂN 05/11/2004 Nữ 1 30.5
  215 107208 NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI 04/11/2004 Nữ 1 24.5
  216 107210 NGUYỄN TRÚC LÂM VIÊN 31/03/2004 Nữ 1 24.5
  217 107227 NGUYỄN SƠN VY 06/07/2004 Nữ 3 25.5
  218 107228 NGUYỄN THANH YẾN VY 09/09/2004 Nữ 2 24.25
  219 107231 PHẠM CHÂU NHẬT VY 05/04/2004 Nữ 1 27.25
  220 107233 TRẦN NGỌC THẢO VY 28/02/2004 Nữ 1 27.75
  221 107238 VŨ THỊ TƯỜNG VY 04/07/2004 Nữ 1 22.5
  222 107247 PHẠM THỊ HẢI YẾN 10/12/2004 Nữ 2 23.5
  223 107251 NGUYỄN BÌNH AN 29/01/2004 Nam 3 29.5
  224 107268 NGÔ TUẤN ANH 26/05/2004 Nam 1 37.25
  225 107270 NGUYỄN MINH ANH 25/06/2004 Nữ 1 37
  226 107272 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 07/05/2004 Nữ 1 22.5
  227 107275 PHẠM HOÀNG ANH 13/02/2004 Nam 1 33.5
  228 107283 TRẦN TUẤN ANH 27/08/2004 Nam 2 29.5
  229 107288 QUÁCH HẢI ÂU 23/11/2004 Nữ 2 24.5
  230 107291 ĐỖ THIÊN BẢO 22/08/2004 Nam 1 27.5
  231 107292 HÀNG NGỌC GIA BẢO 11/12/2004 Nam 2 30
  232 107303 VŨ ĐOÀN GIA BẢO 22/09/2004 Nam 1 32.25
  233 107309 LÊ PHAN BẢO CHÂU 15/01/2004 Nữ 2 24.75
  234 107310 NGUYỄN HOÀI BẢO CHÂU 14/11/2004 Nữ 1 30.25
  235 107313 TRẦN HUỲNH KIM CHI 04/01/2004 Nữ 2 23.75
  236 107314 NGUYỄN PHÚC QUANG CHƯƠNG 22/10/2004 Nam 1 22.5
  237 107317 TRẦN QUANG CƯỜNG 19/03/2004 Nam 1 23.25
  238 107319 LÊ HOÀNG GIA ĐẠI 25/12/2004 Nam 2 24.5
  239 107322 TRẦN CÔNG DANH 17/10/2004 Nam 1 23.25
  240 107324 TRẦN THỊ THANH ĐÀO 12/09/2004 Nữ 1 22.5
  241 107328 NGUYỄN PHÁT ĐẠT 04/11/2004 Nam 1 26.5
  242 107329 NGUYỄN PHÁT ĐẠT 02/11/2004 Nam 1 26.25
  243 107339 LƯU XƯƠNG DI 22/03/2004 Nữ 1 26
  244 107343 NGUYỄN QUANG DINH 06/02/2004 Nam 2 27.5
  245 107346 NGUYỄN MINH ĐỨC 15/01/2004 Nam 1 24.75
  246 107347 PHAN CHÍNH ĐỨC 30/12/2004 Nam 1 25.25
  247 107348 VŨ HOÀNG ĐỨC 31/10/2004 Nam 2 25
  248 107353 PHẠM QUÝ THÙY DƯƠNG 29/06/2004 Nữ 1 25.5
  249 107357 HỒ HẢI DUY 17/11/2004 Nam 2 26.25
  250 107362 NGUYỄN THÀNH DUY 22/01/2004 Nam 1 37.5
  251 107365 ĐẶNG THỊ MỸ DUYÊN 09/02/2004 Nữ 1 25.5
  252 107369 ĐỖ THỊ THANH HÀ 21/10/2004 Nữ 1 29
  253 107370 DƯƠNG NGÔ KHÁNH HÀ 28/09/2004 Nữ 3 27.25
  254 107373 ĐÀO NGỌC HÂN 09/03/2004 Nữ 2 23.75
  255 107378 NGUYỄN VŨ LÊ HÂN 28/02/2004 Nữ 1 23.5
  256 107393 ĐINH PHAN ĐÔNG HIỆP 06/04/2004 Nam 1 26.75
  257 107394 PHAN NGỌC HIỆP 22/01/2004 Nam 1 27.75
  258 107398 PHẠM TRUNG HIẾU 16/01/2004 Nam 2 25
  259 107401 TRẦN BÙI MINH HIẾU 04/08/2004 Nam 2 27.5
  260 107413 PHẠM HỮU HOÀNG 31/07/2004 Nam 2 28.75
  261 107414 PHẠM HUY HOÀNG 24/03/2004 Nam 1 25.25
  262 107428 TRƯƠNG CHẤN HƯNG 02/10/2004 Nam 1 23.75
  263 107431 MAI DUY TRÚC HƯƠNG 02/05/2004 Nữ 1 23.75
  264 107437 HỒ MINH HUY 08/01/2004 Nam 1 26.5
  265 107441 NGUYỄN ĐÌNH HUY 06/07/2004 Nam 1 24.5
  266 107443 PHẠM QUỐC HUY 02/05/2004 Nam 1 25.5
  267 107446 VŨ MAI NHẬT HUY 29/04/2004 Nam 1 25.75
  268 107451 TRẦN NHƯ HUYỀN 07/10/2004 Nữ 1 24.75
  269 107462 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG KHANH 14/02/2004 Nữ 1 23.5
  270 107464 TRẦN QUỐC KHÁNH 29/10/2004 Nam 1 29.75
  271 107467 LƯU VŨ ANH KHOA 05/03/2004 Nam 1 27.5
  272 107469 PHẠM ĐĂNG KHOA 23/07/2004 Nam 1 23.5
  273 107478 LÊ ANH KIỆT 18/05/2004 Nam 1 23.25
  274 107479 LÊ THANH KIỆT 19/11/2004 Nam 1 22.75
  275 107480 MÃ QUỐC KIỆT 18/07/2004 Nam 2 25.5
  276 107481 TRẦN QUANG KIỆT 06/01/2004 Nam 1 29
  277 107488 LÊ TỰ LÂM 02/07/2004 Nam 1 24.75
  278 107493 NGUYỄN HOÀNG NHẬT LINH 25/06/2004 Nữ 2 30.5
  279 107494 NGUYỄN HOÀNG TÚ LINH 12/06/2004 Nữ 1 26.25
  280 107496 NGUYỄN THỊ THANH LINH 19/08/2004 Nữ 1 25.25
  281 107498 TRẦN THU LINH 21/11/2004 Nữ 1 23.75
  282 107504 NGUYỄN HUỲNH LỢI 09/12/2004 Nam 1 25.5
  283 107506 LỤC HUỲNH PHI LONG 27/12/2004 Nam 3 26
  284 107507 NGUYỄN NGỌC BẢO LONG 11/04/2004 Nam 1 23.75
  285 107513 HUỲNH HOA LUÂN 10/02/2004 Nam 2 23.75
  286 107514 ĐOÀN LONG LY 03/04/2002 Nam 1 24
  287 107515 NGUYỄN THỊ HIỀN MAI 15/03/2004 Nữ 1 23.5
  288 107521 NGUYỄN NGỌC NHẬT MINH 15/07/2004 Nam 1 26.75
  289 107531 LÂM HOÀNG NAM 13/12/2004 Nam 1 29.75
  290 107533 LÊ HOÀNG NAM 10/02/2004 Nam 1 25.5
  291 107538 BÙI LÊ KIM NGÂN 08/07/2004 Nữ 2 23.75
  292 107543 NGUYỄN THỊ THU NGÂN 08/03/2004 Nữ 3 25.5
  293 107544 PHẠM NGUYỄN THANH NGÂN 09/06/2004 Nữ 1 23.75
  294 107545 PHAN HUỲNH HỒNG NGÂN 27/10/2004 Nữ 1 23
  295 107548 TRẦN NGUYỄN KIM NGÂN 13/05/2004 Nữ 1 28
  296 107554 PHÙNG XUÂN NGHI 09/10/2004 Nữ 1 23.75
  297 107555 VÕ LÊ PHƯƠNG NGHI 15/03/2004 Nữ 1 28.75
  298 107556 HUỲNH CÔNG NGHĨA 20/01/2004 Nam 1 24.75
  299 107557 LÊ CHÁNH NGHĨA 19/03/2004 Nam 2 27.5
  300 107558 PHẠM LÊ THANH NGHĨA 03/03/2004 Nữ 2 24.75
  301 107559 NGUYỄN THÀNH NGHIỆP 11/11/2004 Nam 1 29
  302 107562 HUỲNH THỊ MINH NGỌC 20/07/2004 Nữ 2 28.5
  303 107565 LÊ THỊ THẢO NGỌC 08/11/2004 Nữ 1 27
  304 107570 NGUYỄN THỊ NGỌC 17/06/2004 Nữ 1 25.5
  305 107574 TRẦN BÙI NHƯ NGỌC 15/11/2004 Nữ 2 28.75
  306 107576 NGUYỄN HOÀNG NGUYÊN 25/02/2004 Nam 2 25
  307 107586 LÊ HOÀI BẢO NHI 19/01/2004 Nữ 1 26
  308 107594 NGUYỄN TRẦN PHƯƠNG NHI 25/12/2004 Nữ 1 23.5
  309 107595 NGUYỄN TUYẾT NHI 19/04/2004 Nữ 1 27.25
  310 107597 TRẦN BẢO NHI 04/11/2004 Nữ 1 26.25
  311 107598 LÊ HỒNG NHO 05/01/2004 Nam 3 25.5
  312 107599 ĐỖ NGUYỄN THẢO NHƯ 19/10/2004 Nữ 2 25
  313 107603 NGUYỄN HOÀNG HUỲNH NHƯ 28/05/2004 Nữ 2 23.75
  314 107604 NGUYỄN HOÀNG NGỌC QUẾ NHƯ 12/07/2004 Nữ 1 23
  315 107606 NGUYỄN QUỲNH NHƯ 15/11/2004 Nữ 3 25.5
  316 107618 ĐINH TRẦN MINH PHÁT 21/06/2004 Nam 1 23.25
  317 107619 HUỲNH TẤN PHÁT 28/06/2004 Nam 1 25.5
  318 107620 LÊ HƯNG PHÁT 15/04/2004 Nam 1 24.75
  319 107628 PHẠM HOÀNG PHI 10/10/2003 Nam 1 24.25
  320 107629 ĐOÀN CHẤN PHONG 15/06/2004 Nam 2 24.5
  321 107637 NGUYỄN NGỌC PHỤNG 28/12/2003 Nữ 1 22.5
  322 107647 TRẦN NGỌC PHƯƠNG 15/11/2004 Nữ 2 24.25
  323 107651 ĐÀO THỊ HỒNG PHƯỢNG 01/01/2004 Nữ 3 26.25
  324 107652 LÊ TRẦN MINH QUÂN 02/03/2004 Nam 1 31.5
  325 107656 TRẦN MINH QUÂN 25/04/2004 Nam 1 23
  326 107665 NGUYỄN LÊ THANH QUYÊN 23/06/2004 Nữ 1 23.5
  327 107672 GIÁP VĂN MINH SANG 22/11/2004 Nam 1 26
  328 107674 LÂM MINH SANG 05/02/2004 Nam 2 23.75
  329 107676 LÊ TUẤN SANG 12/07/2004 Nam 1 28
  330 107677 NGUYỄN CHÂU TUYẾT SANG 07/07/2004 Nữ 1 26.25
  331 107682 TRƯƠNG TẤN TÀI 21/06/2004 Nam 2 25.25
  332 107688 TẠ QUỐC TÂM 27/02/2004 Nam 2 25
  333 107689 VÕ THỤY MỸ TÂM 06/08/2004 Nữ 3 25.25
  334 107690 LÊ NGUYỄN THANH TÂN 23/01/2004 Nam 1 30
  335 107692 LÝ HỒNG THÁI 18/01/2004 Nam 1 35.25
  336 107702 LÊ VĂN THÀNH 22/03/2004 Nam 2 24.25
  337 107703 NGUYỄN DUY THÀNH 15/06/2004 Nam 1 25
  338 107705 TRẦN VĨ THÀNH 28/09/2004 Nam 2 23.75
  339 107712 NGUYỄN CAO THUẬN THIÊN 01/11/2004 Nam 2 31.75
  340 107716 HUỲNH PHƯỚC THỊNH 06/02/2004 Nam 1 28.5
  341 107721 TRẦN LÊ KIM THOA 05/03/2004 Nữ 1 24.25
  342 107722 LÊ MINH THÔNG 03/04/2004 Nam 3 26.25
  343 107725 LÊ NGỌC THU 04/02/2004 Nữ 1 26.5
  344 107726 BÙI ANH THƯ 14/04/2004 Nữ 1 29.5
  345 107727 ĐẶNG MINH THƯ 26/07/2004 Nữ 1 30.25
  346 107740 VÕ NGỌC ANH THƯ 06/11/2004 Nữ 2 27.75
  347 107746 CAO THỊ PHƯƠNG THÙY 29/01/2004 Nữ 2 25.5
  348 107748 NGUYỄN THỊ THANH THỦY 31/05/2004 Nữ 1 29.5
  349 107750 TRẦN VÕ THU THỦY 24/01/2004 Nữ 1 23.5
  350 107754 LÊ MINH TIẾN 04/02/2004 Nam 2 24.75
  351 107755 NGUYỄN MINH TIẾN 18/10/2004 Nam 1 25.5
  352 107760 NGUYỄN TRÍ TÍN 31/08/2004 Nam 1 28.5
  353 107770 NGUYỄN NGỌC KHÁNH TRÂM 08/01/2004 Nữ 1 24.75
  354 107773 PHẠM NGỌC THÙY TRÂM 02/02/2004 Nữ 1 25.75
  355 107774 TRẦN THỊ THU TRÂM 11/04/2004 Nữ 1 28.5
  356 107775 TRIỆU THỤC TRÂM 22/08/2004 Nữ 2 24.5
  357 107778 QUÁCH NGUYỄN BẢO TRÂN 18/08/2004 Nữ 1 24.5
  358 107779 TRÀ NGỌC BẢO TRÂN 02/08/2004 Nữ 1 23.25
  359 107780 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG TRANG 22/05/2004 Nữ 1 26.75
  360 107783 ĐINH HỮU TRÍ 28/01/2004 Nam 1 31.75
  361 107789 LÊ THỊ THANH TRÚC 15/10/2004 Nữ 1 26.75
  362 107792 NGUYỄN THANH TRÚC 23/03/2004 Nữ 2 28.75
  363 107797 TRẦN QUỐC TRUNG 04/12/2004 Nam 2 23.5
  364 107798 NGUYỄN HUY TRƯỜNG 02/04/2004 Nam 1 26
  365 107799 BÙI ANH TÚ 14/10/2004 Nam 1 30.25
  366 107800 NGUYỄN NGỌC TÚ 26/11/2004 Nữ 1 23.75
  367 107813 NGUYỄN THANH TÙNG 20/01/2004 Nam 1 23.25
  368 107817 VÕ VŨ UYÊN TUYẾN 27/02/2004 Nữ 2 27.75
  369 107818 NGUYỄN KIM TUYỀN 06/08/2004 Nữ 1 23
  370 107820 TRẦN KIM TUYỀN 17/08/2004 Nữ 1 26.5
  371 107825 NGUYỄN NGỌC KHÁNH UYÊN 08/08/2004 Nữ 3 28
  372 107827 NGUYỄN XUÂN THÚY UYÊN 20/09/2004 Nữ 2 23.75
  373 107832 LÊ NGỌC THANH VÂN 11/06/2004 Nữ 1 37.5
  374 107838 SỬ KHẮC VĂN 27/02/2004 Nam 1 27.75
  375 107843 NGUYỄN QUANG VINH 09/05/2004 Nam 1 28.25
  376 107844 NGUYỄN THẾ VINH 02/12/2004 Nam 1 26
  377 107859 HUỲNH NGỌC YẾN VY 04/06/2004 Nữ 1 31.5
  378 107865 NGUYỄN ANH VY 29/11/2004 Nữ 2 27.5
  379 107869 NGUYỄN MAI THÙY VY 30/03/2004 Nữ 1 24.5
  380 107872 NGUYỄN THẢO VY 07/02/2004 Nữ 1 23
  381 107874 NGUYỄN TRẦN KHÁNH VY 16/12/2004 Nữ 1 27.75
  382 107875 PHẠM HOÀNG BẢO VY 17/09/2004 Nữ 2 24
  383 107877 PHẠM TƯỜNG VY 01/07/2004 Nữ 1 25.75
  384 107885 GIÁP THỊ HOÀNG YẾN 07/12/2004 Nữ 1 26.75
  385 108610 TĂNG KIM NGỌC 09/11/2004 Nữ 3 23.5
  386 108696 LÂM HUỲNH NHƯ 10/10/2004 Nữ 1 23.75
  387 113207 NGUYỄN QUANG A 31/10/2004 Nam 1 25
  388 113214 PHẠM HOÀNG AN 08/05/2004 Nam 2 25
  389 113228 LÂM NGUYỄN PHI ANH 31/10/2004 Nam 2 25
  390 113272 NGUYỄN GIA BẢO 08/11/2004 Nam 2 26
  391 113285 ĐOÀN THANH BÌNH 21/09/2004 Nam 1 23.25
  392 113299 NGUYỄN CHÍ CÔNG 21/01/2004 Nam 3 24.75
  393 113334 NGUYỄN QUỐC DƯƠNG 15/05/2004 Nam 2 25
  394 113340 ĐỖ KHÁNH DUY 08/10/2004 Nam 2 25.75
  395 113360 NGUYỄN NGỌC MỸ HÀ 16/10/2004 Nữ 2 26.75
  396 113363 NGUYỄN LÊ HẢI 06/05/2003 Nam 1 22.5
  397 113373 HUỲNH PHÚC THIÊN HẰNG 05/05/2004 Nữ 1 24.25
  398 113387 TRỊNH TRỌNG HIẾU 15/06/2004 Nam 2 25.75
  399 113394 ĐOÀN HUY HOÀNG 15/05/2004 Nam 2 26.25
  400 113417 HUỲNH HOÀNG HUY 15/09/2004 Nam 2 24.5
  401 113432 LÊ NGỌC NHƯ HUỲNH 09/10/2004 Nữ 2 26
  402 113437 TRẦN HÙNG LÂM KHA 16/09/2004 Nam 3 27
  403 113463 PHẠM BÙI ĐĂNG KHOA 29/02/2004 Nam 2 23.75
  404 113467 TRẦN PHẠM ĐĂNG KHOA 01/05/2004 Nam 2 24.75
  405 113471 LÊ MINH KHÔI 30/04/2004 Nam 2 25.5
  406 113515 PHẠM XUÂN MAI 30/08/2004 Nữ 3 25.25
  407 113527 LÃ PHÚC MINH 24/11/2003 Nam 2 25.75
  408 113534 TRƯƠNG NGUYỄN QUANG MINH 25/02/2004 Nam 2 24.25
  409 113564 VƯƠNG UYÊN NGHI 07/08/2004 Nữ 1 23.25
  410 113567 LÊ HOÀNG NHƯ NGỌC 28/07/2004 Nữ 1 23
  411 113580 NGUYỄN THỊ THANH NGUYÊN 27/10/2004 Nữ 2 24.75
  412 113596 DIỆP TRƯƠNG KHÁNH NHI 15/08/2004 Nữ 3 33
  413 113616 LÊ QUỲNH NHƯ 10/10/2004 Nữ 2 28
  414 113629 PHAN THỊ HỒNG NHUNG 13/11/2004 Nữ 2 27.5
  415 113658 HOÀNG LÊ TẤN PHƯỚC 29/02/2004 Nam 1 23.5
  416 113693 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH 11/04/2004 Nữ 2 23.75
  417 113694 TRẦN ĐÌNH DIỄM QUỲNH 27/10/2004 Nữ 2 29.5
  418 113714 VŨ NHẬT TÂN 15/10/2004 Nam 2 26
  419 113735 LÊ THỊ THANH THẢO 30/08/2004 Nữ 3 26
  420 113741 PHẠM THỊ NGỌC THẢO 04/07/2004 Nữ 2 24.25
  421 113753 ĐINH GIA THÔNG 22/12/2004 Nam 2 29.25
  422 113770 ĐẶNG NGỌC THUẬN 20/02/2004 Nam 1 25.75
  423 113775 HUỲNH THỊ THANH THÚY 16/04/2004 Nữ 3 27.75
  424 113790 TRẦN QUỐC TIẾN 02/10/2004 Nam 2 25.75
  425 113802 NGUYỄN NGỌC BÍCH TRÂM 11/09/2004 Nữ 2 26.25
  426 113808 HUỲNH THỊ HUẾ TRÂN 17/07/2004 Nữ 1 23.25
  427 113814 HÀ THỊ THU TRANG 13/03/2004 Nữ 2 25
  428 113825 NGÔ MINH TRIẾT 04/10/2004 Nam 2 25.5
  429 113842 NGUYỄN THÀNH TRUNG 08/11/2003 Nam 2 26
  430 113848 PHẠM THỊ ÁNH TÚ 09/01/2004 Nữ 3 27
  431 113850 VÕ QUANG TÚ 06/10/2004 Nam 2 24.5
  432 113854 TÔ THANH TUẤN 22/04/2004 Nam 1 22.75
  433 113856 LÊ VĂN THANH TÙNG 25/07/2004 Nam 2 24.25
  434 113888 NGUYỄN ANH VY 19/11/2004 Nữ 2 30
  435 113916 NGUYỄN LAN ANH 17/01/2004 Nữ 2 29.25
  436 113925 TẤT NGUYỄN TÚ ANH 30/01/2004 Nữ 2 26.75
  437 113942 DƯƠNG NHẬT BÌNH 07/12/2004 Nam 1 22.5
  438 113953 ĐẶNG MINH CHƯƠNG 26/10/2004 Nam 1 24.75
  439 113984 NGUYỄN MẠNH DŨNG 20/11/2004 Nam 1 23.25
  440 114004 NGUYỄN NGỌC HÀ 07/07/2004 Nữ 2 26.75
  441 114005 NGUYỄN THỊ THANH HÀ 16/10/2004 Nữ 2 26.5
  442 114018 NGUYỄN ANH HÀO 06/12/2004 Nam 2 25.5
  443 114040 DIỆP VIỄN HUY 06/05/2004 Nam 2 25.5
  444 114052 VÕ QUANG HUY 01/11/2004 Nam 2 26.75
  445 114066 TÔ BẢO KHANG 30/03/2004 Nam 2 25.75
  446 114067 LÂM HUỆ KHANH 07/04/2004 Nữ 2 25.25
  447 114075 TRẦN ĐĂNG KHOA 18/08/2004 Nam 2 26.25
  448 114081 NGUYỄN HOÀNG KHÔI 14/05/2004 Nam 3 25.5
  449 114110 NGUYỄN DANH LONG 25/08/2004 Nam 3 25.5
  450 114126 NGUYỄN NHẬT MINH 29/12/2004 Nam 1 25
  451 114175 NGUYỄN TRẦN THÀNH NHÂN 22/04/2004 Nam 2 25.75
  452 114180 HỒ VŨ THÙY NHI 22/10/2004 Nữ 3 24.25
  453 114208 NGUYỄN DƯƠNG HỒNG NHUNG 08/08/2004 Nữ 2 26.75
  454 114214 TRƯƠNG TUẤN PHÁT 19/06/2004 Nam 2 25.5
  455 114254 BÙI MINH SƠN 11/11/2004 Nam 3 27
  456 114273 LÊ MINH TẤN 13/09/2004 Nam 2 26.5
  457 114279 LÊ BÍCH NGỌC THANH 24/06/2004 Nữ 1 25.25
  458 114285 HỒ ĐẮC TRƯỜNG THÀNH 08/12/2004 Nam 2 25
  459 114298 NGUYỄN NGỌC THIỆN 22/06/2004 Nam 2 26.75
  460 114314 NGUYỄN MỘNG THƯ 10/10/2004 Nữ 2 26
  461 114337 NGUYỄN CÔNG TOẠI 04/03/2004 Nam 2 24.5
  462 114350 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 24/06/2004 Nữ 3 25
  463 114427 DƯƠNG THỊ HỒNG ANH 24/01/2004 Nữ 2 23.75
  464 114434 MAI HÀ QUẾ ANH 17/02/2004 Nữ 2 24
  465 114439 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 11/08/2004 Nữ 1 23
  466 114448 PHÙNG QUANG ANH 21/01/2004 Nam 2 23.75
  467 114468 NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH 01/04/2004 Nữ 3 25
  468 114471 PHẠM ĐỨC BÌNH 31/03/2004 Nam 1 26.75
  469 114476 NGUYỄN THỊ KIM CHI 18/10/2004 Nữ 2 29.25
  470 114478 NGUYỄN MINH CHIẾN 17/11/2004 Nam 2 29
  471 114482 TRƯƠNG THÀNH CÔNG 28/08/2004 Nam 3 25
  472 114484 ĐẶNG VIỆT CƯỜNG 21/10/2004 Nam 2 24.75
  473 114492 LÝ NGUYỄN TẤN ĐẠT 10/07/2004 Nam 1 22.5
  474 114497 TRẦN MINH ĐẠT 30/08/2003 Nam 1 24.5
  475 114505 NGUYỄN MINH ĐỨC 15/01/2004 Nam 2 23.5
  476 114514 TRẦN VÕ THÙY DƯƠNG 14/08/2004 Nữ 2 26
  477 114544 NGUYỄN QUANG HẢI 15/08/2004 Nam 1 25
  478 114552 LÂM HỒ ANH HÀO 17/04/2004 Nam 2 25.75
  479 114561 NGUYỄN THỊ THANH HIỀN 23/05/2004 Nữ 2 25
  480 114564 ĐOÀN MINH HIẾU 11/09/2004 Nam 2 26.5
  481 114583 NGUYỄN THỊ KIM HUỆ 13/12/2004 Nữ 1 26
  482 114589 PHẠM CÔNG HÙNG 28/01/2004 Nam 2 25.25
  483 114640 ĐỖ TRẦN ĐĂNG KHOA 24/02/2004 Nam 2 27.75
  484 114641 ĐỒNG CHÂU ANH KHOA 02/10/2004 Nam 1 25.5
  485 114644 TRƯƠNG HOÀNG ĐĂNG KHOA 15/04/2004 Nam 2 24
  486 114654 HÀ TUẤN KIỆT 23/05/2004 Nam 1 24
  487 114656 NGÔ TUẤN KIỆT 18/11/2004 Nam 1 22.5
  488 114671 LÊ VĂN LINH 11/04/2004 Nam 2 24.75
  489 114682 TRẦN XUÂN LỘC 06/02/2004 Nam 2 24
  490 114688 NGUYỄN NGỌC BẢO LONG 29/08/2004 Nam 3 25.5
  491 114705 PHAN LÊ MINH 14/10/2004 Nam 2 23.5
  492 114711 NGUYỄN NGỌC THỤC MỸ 22/04/2004 Nữ 2 24.75
  493 114738 LIỄU DƯƠNG TUYẾT NGHI 22/11/2004 Nữ 1 23.75
  494 114750 VƯƠNG TRUNG NGHĨA 26/08/2004 Nam 1 29.5
  495 114755 NGUYỄN KIM NGỌC 09/06/2004 Nữ 3 25
  496 114756 NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC 27/12/2004 Nữ 2 26.5
  497 114758 PHẠM THẾ NGỌC 15/06/2004 Nam 1 23.5
  498 114767 ĐẶNG LÊ NHƯ NGUYỆT 02/10/2004 Nữ 2 29.75
  499 114770 TÔ THÀNH NHÂN 20/09/2004 Nam 1 24.25
  500 114772 DANH TUYÊN NHẬT 27/12/2004 Nam 2 24.25
  501 114776 NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG NHI 29/12/2004 Nữ 2 25.25
  502 114793 NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ 12/03/2004 Nữ 2 25.25
  503 114797 PHẠM THỊ TUYẾT NHUNG 03/07/2004 Nữ 1 27.25
  504 114810 NGUYỄN VIỆT THÁI PHONG 22/06/2004 Nam 1 28.75
  505 114812 ĐOÀN MINH PHÚ 04/12/2004 Nam 2 24.25
  506 114823 NGUYỄN XUÂN PHÚC 24/04/2004 Nam 1 23.5
  507 114839 VÕ HIỆP PHƯƠNG 06/04/2004 Nam 2 24
  508 114862 TRẦN THỊ NHƯ QUỲNH 20/05/2004 Nữ 2 27.25
  509 114863 TRẦN THU QUỲNH 19/03/2004 Nữ 1 27.5
  510 114869 NGUYỄN ĐỨC SƠN 17/10/2004 Nam 1 23.25
  511 114891 NGUYỄN PHƯỚC ĐAN THANH 20/03/2004 Nữ 3 25.25
  512 114906 LÂM HƯNG THỊNH 27/12/2004 Nam 1 30.25
  513 114908 NGUYỄN VĨNH THỊNH 26/07/2004 Nam 2 24.5
  514 114943 NGUYỄN MẠNH TIẾN 01/03/2004 Nam 1 25
  515 114954 HUỲNH THỊ NGỌC TRÂM 13/08/2004 Nữ 2 23.5
  516 114957 NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM 30/04/2004 Nữ 1 23
  517 114962 BÙI NGỌC MỸ TRÂN 17/09/2004 Nữ 2 25.5
  518 114963 HỒ THỊ HUYỀN TRÂN 28/11/2004 Nữ 3 23.75
  519 114978 NGUYỄN MINH TRÍ 30/07/2004 Nam 2 24.5
  520 114989 CAO THANH TRÚC 18/08/2004 Nữ 1 28.25
  521 114993 NGUYỄN HUỲNH QUỲNH TRÚC 06/10/2004 Nữ 2 25.75
  522 114995 NGUYỄN HỒ QUỐC TRUNG 24/08/2004 Nam 1 22.5
  523 115000 HUỲNH VĂN NGỌC TÚ 31/07/2004 Nam 1 22.5
  524 115003 NGÔ KHẢ TÚ 14/10/2004 Nữ 3 25.25
  525 115004 NGUYỄN ĐƯỜNG PHƯƠNG TÚ 12/02/2004 Nữ 2 23.75
  526 115012 NGUYỄN THANH HẢI TUẤN 20/11/2004 Nam 2 24
  527 115018 ĐẶNG VĨNH TƯỜNG 05/08/2004 Nam 2 27.5
  528 115019 CHU THÀNH TUYÊN 17/12/2004 Nam 3 25
  529 115022 PHẠM NGỌC TUYỀN 05/02/2004 Nữ 1 25.75
  530 115023 PHẠM THỊ KIM TUYỀN 09/09/2003 Nữ 1 22.75
  531 115027 NGUYỄN HOÀNG UYÊN 17/11/2004 Nữ 1 26
  532 115029 PHẠM THỊ TÚ UYÊN 02/12/2004 Nữ 3 24.25
  533 115074 LƯU THỊ KIM YẾN 19/03/2004 Nữ 2 25.25
  534 115177 VÕ THANH THÚY DUYÊN 11/09/2004 Nữ 2 28
  535 115216 LÊ THỊ PHÚC HẬU 31/03/2004 Nữ 2 25
  536 115261 TRẦN QUỐC KHÁNH 02/09/2004 Nam 2 25.75
  537 115360 VĂN THỊ KIM NGÂN 27/09/2004 Nữ 2 27.5
  538 115373 LÊ ĐOÀN THỊ HỒNG NGỌC 12/02/2004 Nữ 1 24
  539 115381 PHẠM HOÀNG TUYẾT NGỌC 18/12/2004 Nữ 1 24.25
  540 115387 HỒ TỪ NGUYÊN 19/04/2003 Nam 1 22.75
  541 115417 PHÙNG GIA NHI 05/07/2004 Nữ 3 23.75
  542 115439 DƯƠNG TẤN PHÁT 26/03/2004 Nam 2 28
  543 115453 NGUYỄN VŨ NGỌC PHÚ 23/07/2004 Nam 1 28
  544 115459 LƯƠNG HOÀNG PHÚC 11/06/2004 Nam 2 29.5
  545 115494 TRẦN NGUYỄN BÍCH QUYÊN 27/02/2004 Nữ 2 26.25
  546 115556 PHAN PHỤNG THIỆP 07/10/2004 Nam 2 27
  547 115590 NGUYỄN TRỊNH PHỤNG TIÊN 20/06/2004 Nữ 2 23.5
  548 115594 NGUYỄN THANH TIẾN 26/11/2004 Nam 1 26.75
  549 115686 NGUYỄN LÊ TƯỜNG VY 15/12/2004 Nữ 2 29.25
  550 115696 TRẦN LỢI VỸ 12/04/2004 Nam 2 24.5
  551 115985 NGUYỄN TẤN PHÁT 29/09/2004 Nam 2 23.5
  552 116052 NGUYỄN HÒA LOAN THANH 24/11/2004 Nữ 3 24
  553 116456 NGUYỄN HỒNG BẢO NGÂN 07/11/2004 Nữ 1 23.75
  554 116550 NGUYỄN HOÀNG ANH PHÚC 13/10/2004 Nam 1 25.5
  555 116669 LÊ THỊ HOÀI THƯƠNG 07/09/2004 Nữ 1 28.25
  556 122279 NGUYỄN THÀNH TRUNG 27/07/2004 Nam 3 24.25
  557 122720 NGUYỄN PHAN GIA LINH 26/02/2004 Nữ 2 25.25
  558 122816 TRẦN THỤY KIM NGÂN 16/11/2004 Nữ 3 24.5
  559 123350 TRẦN NGỌC HOÀNG YẾN 07/01/2004 Nữ 3 29.5
  560 126354 LÊ HOÀNG THIÊN BẢO 03/08/2004 Nam 3 25.5
  561 126468 LÊ NGỌC KỲ DUYÊN 30/12/2004 Nữ 2 23.75
  562 129836 TẠ NGỌC TUYẾT ANH 14/09/2004 Nữ 3 23.5
  563 134188 VÕ THANH NGÂN 28/04/2004 Nữ 3 23.5
  564 137276 DƯƠNG NGỌC PHƯƠNG HIỀN 10/12/2004 Nữ 3 25
  565 137576 NGUYỄN KHÁNH LINH 24/11/2004 Nữ 3 25
  566 139129 HÀ LÊ GIA BẢO 26/06/2003 Nam 3 24.25
  567 139349 VŨ THIÊN LAM 03/09/2004 Nữ 3 23.75
  568 148478 PHẠM THỊ DIỆU HẰNG 25/01/2004 Nữ 2 25.75
  569 163390 HÀ THÁI DƯƠNG 13/03/2004 Nam 2 28
  570 163677 VŨ ĐẶNG QUỲNH NHI 30/04/2004 Nữ 2 24.75
  571 163734 TRẦN NGỌC TRÚC PHƯƠNG 03/06/2003 Nữ 2 25
  572 163815 MAI LÊ HOÀNG THƯ 20/07/2004 Nữ 2 29
  573 163846 TÔ MAI THỦY TIÊN 22/11/2004 Nữ 2 24
  574 163927 NGÔ ÁNH TUYẾT 19/01/2004 Nữ 1 24
  575 163940 NGUYỄN NGỌC TƯỜNG VI 10/06/2004 Nữ 1 32
  576 163959 NGUYỄN HOÀNG THẢO VY 19/06/2004 Nữ 1 25.25
  577 163979 ĐINH TRƯỜNG AN 31/12/2004 Nam 2 24.5
  578 164012 TRẦN ANH THIÊN BẢO 15/12/2004 Nam 1 23
  579 164066 CAO THỊ HOÀNG DUNG 18/09/2004 Nữ 1 28.5
  580 164079 NGUYỄN ANH DUY 14/02/2004 Nam 1 29.5
  581 164100 LÊ HƯƠNG GIANG 28/04/2004 Nữ 2 28.75
  582 164598 NGUYỄN HUỲNH BẢO TRÂN 03/03/2004 Nữ 1 26
  583 164686 LÊ THỊ TƯỜNG VY 04/02/2004 Nữ 2 27.75
  584 164692 TRẦN THỤY KHÁNH VY 12/08/2004 Nữ 2 28
  585 168571 TIÊU TRÍ HÀO 02/11/2004 Nam 3 26
  586 90945 NGUYỄN QUỐC BẢO 08/01/2004 Nam 2 25

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163