Một ngày học ở Nguyễn Trãi, mãi mãi là anh em.
Thứ tư, 20/5/2020, 0:0
Lượt đọc: 275

HỌP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG ngày 18/5/2020

Hội đồng trường THPT Nguyễn Trãi họp ngày 18/5/2020

Thời gian họp: 10g30 ngày 18/9/2020.

Nội dung:

- Báo cáo về các hoạt động và kết quả việc thực hiện phòng chống dịch

- Thông tin về thay đổi nhân sự trong Hội đồng trường.

- Thông tin về một số nội dung định hướng hoạt động từ nay đến hết năm học;

 

Tác giả: THPT Nguyễn Trãi

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164