Một ngày học ở Nguyễn Trãi, mãi mãi là anh em.
Thứ năm, 6/6/2019, 0:0
Lượt đọc: 208

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HÈ 2019

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI

 


Số: 52-1/KH-NT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Quận 4, ngày 30 tháng 05 năm 2019

  

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động hè năm 2019

 

  • Căn cứ vào kế hoạch số 1786/KH-GDDT-CTTT ngày 27 tháng 5 năm 2019. của Sở GD & ĐT Tp. Hồ Chí Minh;
  • Thực hiện Công văn số 2285/GDĐT-CTTT ngày 5 tháng 7 năm 2019 về kiểm tra công tác tổ chức hoạt động hè 2019 tại đơn vị trường học;
  • Căn cứ vào kế hoạch số 28KH/ĐTN-BTNTH ngày 23 tháng 5 năm 2019. của BCH Đoàn Quận 4 – Tp. Hồ Chí Minh;

Trường THPT Nguyễn Trãi xây dựng kế hoạt động hè năm 2019 như sau:

  1. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HÈ CHO HỌC SINH

Chủ đề: “Thành phố của em – Thành phố màu xanh”

  1. Mục đích:
  • Thực hiện hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn thành phố X, Nghị quyết Đại hội Đoàn Quận 4 lần XI nhiệm kỳ 2017 – 2022, chủ đề năm 2019 “Năm thanh niên tình nguyện”.
  • Tập hợp và phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên là học sinh, góp phần tham gia xây dựng Quận 4 có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
  • Giáo dục tình yêu gia đình, yêu lao động, tạo môi trường cho đòn viên là học sinh rèn luyện, nâng cao bản lĩnh, kỹ năng thực hành xã hội, giao lưu, tìm hiểu, học tập kinh nghiệm trong học tập, công tác và hoạt động Đoàn, môi trường cho học sinh rèn luyện, phấn đấu đạt danh hiệu”học sinh 3 tốt”.

 

http://f2.hcm.edu.vn//data/hcmeduhptnguyentrai/2019_8/ke_hoach_he_2019_68201913.docx

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163