Một ngày học ở Nguyễn Trãi, mãi mãi là anh em.
Thứ hai, 27/11/2017, 0:0
Lượt đọc: 544

LỊCH THI HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2017 - 2018

LỚP

BUỔI

THỨ HAI

18/12/2017

THỨ BA

19/12/2017

THỨ TƯ

20/12/2017

THỨ NĂM

21/12/2017

12

SÁNG

VĂN 120’

LÝ 50’

HÓA 50’

SỬ 50’

ANH 60’

ĐỊA 50’

SINH 50’

TOÁN 90’

GDCD 50’

11, 10

CHIỀU

VĂN 90’

LÝ 45’

HÓA 45’

SỬ 45’

ANH 51’

ĐỊA 45’

SINH 45’

TOÁN 90’

GDCD 45’


Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163