Một ngày học ở Nguyễn Trãi, mãi mãi là anh em.
Thứ năm, 30/11/2017, 0:0
Lượt đọc: 235

PHIÊN TOÀ GIẢ ĐỊNH

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Quận 4, ngày 30 tháng 11 năm 2017

 

THÔNG BÁO

(khẩn)

 

Nhà trường phối hợp Đại học Luật, Quận Đoàn 4 tổ chức phiên tòa giả định với nội dung chuyên đề pháp luật.

Thành phần tham gia: Giáo viên và học sinh toàn trường

Thời gian học sinh tập trung tại sân trường: 6g45 Sáng Thứ Háu 08/01/2018

  

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

ĐỖ ĐÌNH ĐOÀN


Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163