Một ngày học ở Nguyễn Trãi, mãi mãi là anh em.
Chủ nhật, 11/1/2015, 0:0
Lượt đọc: 165

Thông báo về hoạt động khuyến học học kỳ 1 - năm học 2014-2015

Sở Giáo dục & Đào tạo

Thành phố Hồ Chí Minh

Trường Trung học phổ thông

Nguyễn Trãi

CHI HỘI KHUYẾN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Quận 4, Ngày  12  tháng  1  năm 2015

 

Kính gửi:  Hội Khuyến học quận 4

 

Hoạt động khuyến học đầu năm:

-          Thu nhận hồ sơ miễn giảm đầu năm của các học sinh trong diện chính sách và các học sinh có hoàn cảnh thực sự khó khăn: (cập nhật đến ngày 31.12.2014)

o   Miễn giảm 100% các khoản: học phí công lập và buổi 2:       99 hs

o   Miễn giảm 50% các khoản: học phí công lập và buổi 2:         34 hs

-          Số tiền miễn giảm theo chế độ chính sách: 133 học sinh ’ 306.855.000

Hoạt động khuyến tài, tặng thưởng ngày khai giảng:

Để khuyến khích tinh thần học tập và ghi nhận thành tích học tập của học sinh, trong dịp Lễ khai giảng đã phát thưởng:

§  82 học sinh đậu ĐH-CĐ: phần thưởng của Quận 4: 320.000đ/hs

§  263 học sinh đậu ĐH: phần quà thưởng tập học sinh.

§  Thủ khoa lớp 10 năm học 2014 – 2015: phần thưởng tập và cặp táp.

Vận động tài trợ từ Ban liên lạc cựu học sinh: Tổng cộng giá trị tương đương: 110 triệu.

§  19 học sinh mới đậu ĐH và đang học ĐH từ năm 1 đến năm 4: 2 triệu / em

§  31 học sinh khá, vượt khó: 2 triệu / em

§  HS thủ khoa tốt nghiệp THPT: 8 triệu.

§  2 HS có hoàn cảnh khó khăn: 1 triệu / em

Công tác chăm lo học sinh nghèo học kỳ 1:

-          Vận động thu tiền khuyến học từ cha mẹ học sinh: 52.780.000

-          Chi học bổng hỗ trợ học sinh nghèo: 30 học sinh   43.765.000

Công tác khuyến tài, thưởng học sinh giỏi học kỳ 1

-          Vận động phần thưởng từ Ban liên lạc cựu học sinh:

o   Học sinh xuất sắc:                   3 học sinh x 1.000.000 đồng   =   3.000.000

o   Học sinh giỏi nhất khối:          6 học sinh x 500.000               =   3.000.000

o   Học bổng cho 43 học sinh:     43 học sinh x 500.000             = 21.500.000

o   Học bổng cho học sinh hiếu học: 25 học sinh x 300.000        =   7.500.000

-          Vận động phần thưởng từ Đại học Công nghệ sài gòn

o   Học sinh giỏi:              6 học sinh x 500.000               =   3.000.000

-          Vận động phần thưởng từ quỹ xã hội hóa giáo dục (phụ huynh học sinh)

o   Thưởng 61 học sinh giỏi: 300.000đ                                        = 12.300.000

o   Học bổng học sinh Giỏi - vượt khó: 43 học sinh x 500.000đ = 21.500.000

o   Học bổng học sinh Khá - vượt khó: 18 học sinh x 300.000đ =   5.400.000

-          Mỗi học sinh giỏi còn nhận phần quà tập 10 quyển, trị giá 55.000đ

-          Mỗi học sinh tiên tiến nhận phần quà tập tập 7 quyển, trị giá 38.500đ

                                                                                   Chủ tịch Chi hội khuyến học.

                                                                                                         

 

                                                                                               Đỗ Đình Đoàn

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163