Một ngày học ở Nguyễn Trãi, mãi mãi là anh em.
Thứ bảy, 25/8/2018, 0:0
Lượt đọc: 900

THÔNG BÁO VỀ KHAI GIẢNG VÀ TUYÊN DƯƠNG KHEN THƯỞNG

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

NGUYỄN TRÃI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Quận 4, ngày 25 tháng 8 năm 2018

   

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Lễ tuyên dương học sinh đậu Đại học

Để chuẩn bị cho Lễ Khai giảng và tuyên dương học sinh đậu Đại học & Cao đẳng 2018, nhà trường mời tất cả học sinh đã trúng tuyển về trường họp mặt vào lúc 7g30 ngày 01/9/2018.

Để có cơ sở lập danh sách đề xuất khen thưởng, các em nhớ đem theo giấy báo nhập học hoặc biên nhận đã nộp hồ sơ nhập học hoặc giấy tờ chứng minh đã trúng tuyển (tất cả là bản photocopy), nộp cho nhà trường.

Dự kiến tổ chức Lễ khai giảng và tuyên dương học sinh đạt trúng tuyển đại học & cao đẳng vào lúc 7g00 ngày 5/9/2018.

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

Đỗ Đình Đoàn


Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163