Một ngày học ở Nguyễn Trãi, mãi mãi là anh em.
Thứ bảy, 25/8/2018, 0:0
Lượt đọc: 1412

THÔNG BÁO VỀ MIỄN GIẢM HỌC PHÍ 2018 - 2019

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Quận 4, ngày 25 tháng 08 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Về việc nộp đơn miễn giảm học phí.

 

Thực hiện Thông tư 09/2016-TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 86/2015/NĐ-CP;

Thực hiện công văn 3486/UBND-VX ngày 4/8/2018 về thu, sử dụng học phí, miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập 2018-2019 của UBND Tp Hồ Chí Minh;

Thực hiện công văn số 2850/GDĐT-KHTC, ngày 21/8/2018 về thực hiện thu và sử dụng học phí năm học 2018-2019;

Thực hiện theo Biên bản họp Ban đại diện Cha Mẹ học sinh về hỗ trợ Quỹ khuyến học

Đề nghị Thầy Cô chủ nhiệm thông báo học sinh:

 • Về địa phương xin giấy Chứng nhận thuộc diện được miễn giảm học phí; (1)
 • Lảm mẫu đơn Đề nghị miễn giảm học phí; (theo mẫu của trường) (2)
 • Làm đơn Đề nghị hỗ trợ chi phí học tập; (3) (nếu thuộc diện được hỗ trợ)

Thầy Cô chủ nhiệm thu nhận các loại văn bản (1), (2), (3) này từ học sinh, nộp lại một lần vào ngày 10/9/2018 để nhà trường tổng hợp và thực hiện chế độ cho học sinh;  Sau thời hạn này sẽ không giải quyết bổ sung. (Mẫu 2 và 3 nhận từ tủ mẫu hồ sơ trong phòng giáo viên)

 

1. Xét duyệt miễn giảm học phí diện chính sách và hỗ trợ chi phí học tập

 • Theo Điều 1, khoản 2 của Hướng dẫn liên sở về thực hiện miễn giảm học phí;
 • Học sinh cần nộp Giấy chứng nhận thuộc diện chính sách, Đơn xin miễn giảm học phí, Đơn xin hỗ trợ chi phí học tập (nếu có);

 

2. Xét duyệt xin miễn & giảm học phí diện khó khăn

(Chỉ xét duyệt những trường hợp có ý kiến GVCN và là HS có học lực từ TB)

 • Phụ huynh nộp Đơn xin miễn giảm học phí (viết tay), có ý kiến GVCN xác nhận và đề nghị;

  Miễn học phí CL và B2

  1. Con, em giáo viên, nhân viên nhà trường có khó khăn đột xuất;
  2. Học sinh có hoàn cảnh quá khó khăn, có nguy cơ bỏ học; (Cha hoặc Mẹ bệnh nan y)

  Miễn học phí buổi 2

  1. Học sinh có hoàn cảnh khó khăn đột xuất (Cha, mẹ đã mất, hoặc bệnh nặng)
  2. Học sinh có khuyết tật, gia đình nghèo, khó khăn;

  Giảm 50% học phí buổi 2

  1. Học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có xác nhận địa phương hoặc cơ quan;

Những trường hợp không thuộc diện miễn giảm học phí theo quy định thì phụ huynh học sinh có thể làm đơn xin hỗ trợ từ quỹ khuyến học và phải có ý kiến của Thầy Cô chủ nhiệm, nhà trường sẽ thực hiện xét duyệt 1 lần vào ngày 11/9/2018; (lưu ý nguồn quỹ này rất eo hẹp do vậy sẽ hạn chế số lượng học sinh và mức tiền hỗ trợ được hưởng)

Nơi nhận:

 • Lưu VT;

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

ĐỖ ĐÌNH ĐOÀN

 

 (Phụ huynh có thể tải Mẫu đơn đính kèm tại đây)

 

 

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163