Một ngày học ở Nguyễn Trãi, mãi mãi là anh em.
Chủ nhật, 2/9/2018, 0:0
Lượt đọc: 1085

THÔNG BÁO VỀ NGHỈ LỄ 2/9/2018

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

NGUYỄN TRÃI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Quận 4, ngày 31 tháng 8 năm 2018

  

THÔNG BÁO

V/v nghỉ lễ 2/9/2018

 

Học sinh được nghỉ Lễ 2/9/2018 từ ngày 01/9/2018 đến hết ngày 03/9/2018.

Tất cả học sinh đi học lại vào ngày 04/9/2018.

 

Sáng Thứ Ba 04/9/2018: học sinh tham gia chương trình giáo dục ngoài giờ lên lớp chủ đề tháng 9.

 

Thời gian từ 6g55 đến 9g00. Tất cả mặc đồng phục thể dục.

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

 

Đỗ Đình Đoàn

 

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163