Một ngày học ở Nguyễn Trãi, mãi mãi là anh em.
Thứ bảy, 10/1/2015, 0:0
Lượt đọc: 219

Thông báo về việc khám sức khỏe đầu năm cho học sinh

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

NGUYỄN TRÃI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Quận 4, ngày 8 tháng 1 năm 2015

 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHÁM SỨC KHỎE CHO HỌC SINH

      -         Thực hiện theo kế hoạch khám sức khỏe định kỳ đầu năm cho học sinh

-         Phối hợp với Trung tâm y tế dự phòng Quận 4.

Trường tổ chức khám sức khỏe đầu năm cho học sinh từ chiều ngày Thứ Hai 12/1/2015 đến ngày Thứ Sáu 16/1/2015 theo lịch trình như sau:

o   Buổi sáng từ 7g20 – 11g00

o   Buổi chiều từ 13g30 – 16g30

Lịch trình cụ thể tùy thuộc vào kế hoạch Trung tâm Y tế dự phòng.

Đề nghị giáo viên bộ môn hỗ trợ cho công tác này bằng cách cho phép học sinh tạm nghỉ trong thời gian khám sức khỏe.

                                                                            KT. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                        PHÓ HIỆU TRƯỞNG

  

                                                                                           ĐỖ ĐÌNH ĐOÀN

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163