Một ngày học ở Nguyễn Trãi, mãi mãi là anh em.
Thứ bảy, 22/10/2016, 0:0
Lượt đọc: 182

THƯ MỜI THAM DỰ HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ VỀ GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI VIỆT NAM

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trung tâm Khu vực về Phát triển Bền vững tại Penang, Malaysia, Trung tâm Khu vực Miền Nam về Giáo dục và Phát triển Bền vững của Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh và Trường Đại học Sài gòn, chúng tôi sẽ tiến hành tổ chức hội thảo chuyên đề về giáo dục vì sự phát triển bền vững để giới thiệu đến các thầy cô các trường phổ thông Việt Nam về “Nghiên cứu so sánh và sử dụng “Mô hình phát triển bền vững” để nghiên cứu đánh giá sự hiểu biết, thái độ và cách thực hành về sự phát triển bền vững tại Malaysia, Cambodia và Việt Nam”. Hội thảo này là một phần của dự án và do dự án CLMV (Cambodia – Lào, Myanmar và Việt Nam) tài trợ.

 

Hội thảo chuyên đề hướng đến:

 

  1. Giới thiệu các kiến thức về giáo dục vì sự phát triển bền vững đến giáo viên Việt Nam
  2. Tìm hiểu về cách thực hành giáo dục vì sự phát triển bền vững của giáo viên Việt Nam
  3. Chia sẻ và chuyển giao kinh nghiệm cũng như kỹ năng của nhóm nghiên cứu dự án và các cộng sự thông qua việc giới thiệu một chương trình phát triển chuyên môn có sử dụng “công cụ phát triển bền vững” do nhóm dự án triển khai nhằm tăng cường mức độ hiểu biết, thái độ và cách thực hành giáo dục vì sự phát triển bền vững.

 

Chúng tôi trân trọng kính mời thầy/cô tham đến dự hội thảo chuyên đề nói trên.

 

Thông tin chi tiết về hội thảo:

Thời gian:                    Ngày 22 và 23 tháng 10 năm 2016

8:00 – 17:00

Địa điểm:                    Trường Đại học Sài gòn, 273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Ngôn ngữ trình bày:    Tiếng Anh có phiên dịch

Chi phí tham dự:         Ban tổ chức sẽ tài trợ toàn bộ chi phí tham dự

 

Chân thành cám ơn sự tham dự của quý thầy cô.

 

TM. Ban Tổ chức

GS. TS. Munirah Ghazali

Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Malaysia (USM)

 

 

Tentative for CLMV Workshop in Vietnam

22 October 2016 (Saturday)

Time

Descriptions

8.00 a.m – 9.00a.m

Teachers Arrival and Breakfast

9.00 a.m– 9.30 a.m

Introduction / Answer Questionnaire Set A

9.30 – 10.45a.m

Activity 1 – Introduction to Education for Sustainable Development

10.45a.m – 11.00a.m

Coffee Break

11.00a.m – 12.30 p.m

Activity 2 – S.E.E Links

12.30 p.m – 2.00 p.m

Lunch

2.00 p.m – 3.30 p.m

Activity 3 – Integrating ESD into curriculum

3.30 p.m – 5.00 p.m

Activity 4 – Barriers and Bridges

5.00 p.m – 5.30 p.m

Tea Break

6.00 pm

End Session for first day

6.15 p.m

Dinner

 

23 October 2016 (Sunday)

Time

Descriptions

8.00 a.m – 8.30 a.m

Breakfast

8.30 am – 9.00a.m

Answer Questionnaire Set B

9.00 am – 10.30 am

Interview

10.00 am

Coffee Break

10.00 am – 12.00 p.m

Group interview

12.00 p.m

Lunch

 

Xem File đính kèm.

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163