Một ngày học ở Nguyễn Trãi, mãi mãi là anh em.
Thứ ba, 16/1/2018, 0:0
Lượt đọc: 304

Tổ chức vòng chung kết cấp thành phố Hội thi "Lớn lên cùng sách" năm học 2017 - 2018

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHÒNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC

 

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2018

                                   

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TỔ CHỨC VÒNG CHUNG KẾT CẤP THÀNH PHỐ HỘI THI “LỚN LÊN CÙNG SÁCH” NĂM HỌC 2017 - 2018

Thực hiện công văn số 4185 /GDĐT-TrH ngày 8 tháng 11 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về triển khai kế hoạch Hội thi “Lớn lên cùng sách” năm học 2017 – 2018, Phòng Giáo dục Trung học tổ chức Vòng chung kết cấp thành phố Hội thi “Lớn lên cùng sách” như sau:

  1. Thời gian: 7g00, ngày 20/1/2018.
  2. Địa điểm: Thư viện Khoa học Tổng hợp, số 69 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, Quận 1.
  3. Nội dung:
  • 7g-7g45: Học sinh sắp xếp bài viết “Lớn lên cùng sách” và sản phẩm sáng tạo vào vị trí trưng bày. Ban tổ chức bố trí mỗi Phòng Giáo dục 2 bàn học để học sinh đặt các sản phẩm sáng tạo (các đơn vị có yêu cầu cụ thể khác xin liên hệ trước với Ban tổ chức để sắp xếp). Hội thi năm nay không có phần phỏng vấn của Ban giám khảo dành cho các thí sinh. Ban Giảm khảo chỉ phỏng vấn những trường hợp cần thiết cần làm rõ thêm.
  • 8g00: Khai mạc Hội thi
  • 8g15-9g30: Học sinh được cung cấp các thông tin về sách, được hướng dẫn các kĩ năng, phương pháp đọc sách; làm bài trắc nghiệm về sách và phương pháp đọc sách; tham gia thi Ai tìm sách nhanh hơn ? Ai đọc sách nhanh hơn ?  Ai đọc sách hiệu quả hơn ?
  • 9g30-11g15g: tham quan, giao lưu, học hỏi về kế hoạch đọc sách và sản phẩm sáng tạo; tham gia các trò chơi tập thể: làm thơ, vẽ tranh, trả lời nhanh, …
  • 11g15-12g: Tổng kết và trao giải

Để cuộc thi đạt được các mục đích tốt đẹp đã đề ra, đề nghị lãnh đạo các đơn vị triển khai cho học sinh tham gia. Các nội dung thắc mắc, đề nghị liên hệ Trần Tiến Thành, chuyên viên phòng GDTrH, điện thoại: 0909799184./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT các quận, huyện;

- Phó Giám đốc phụ trách (để báo cáo);

- Lưu: VP, TrH.

TRƯỞNG PHÒNG GDTrH

 

(đã kí)

 

Lê Duy Tân

 

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163