Một ngày học ở Nguyễn Trãi, mãi mãi là anh em.

Nhắc việc từ Sở GDĐT T.P Hồ Chí Minh

163